Ny rapport om efterlevelse af bestemmelser om radonsikring

Ny rapport om efterlevelse af bestemmelser om radonsikring

Nyhed fra Byggedata: En ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) præsenterer en undersøgelse af radonindholdet målt i 12.950 boliger og sammenholder radonindholdet i hver bolig med bestemmelserne i det bygningsreglement, der var gældende, da boligen blev opført.

De første bestemmelser om radonsikring kom i Bygningsreglement 1995 (Bygge- og Boligstyrelsen, 1995) og er senere blevet skærpet i henhold til WHO’s anbefalinger.

Den nye rapport Efterlevelse af byggelovens bestemmelser om radonsikring (SBI 2019:07) præsenterer en undersøgelse af radonindholdet i 12.950 énfamiliehuse, kæde- og rækkehuse opført i perioden 1900 til 2018.

I rapporten er der vurderet, om bygningsreglementets bestemmelser om radonsikring er blevet fulgt, og om reglerne dermed har haft den tilsigtede effekt.

Find rapporten her

 

> Se også Molios kursus: Radonsikring i praksis

Tilmeld nyhedsmail

Relaterede emner