MgO-plader - efter den nyeste afgørelse

Nye kendelser om MgO-plader

Nyhed fra Byggedata: Der er afsat nye kendelser i sager om de omdiskuterede MgO-vindspærreplader.

Den 30. april 2019 afsagde voldgiftsretten en ny kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. 

Kendelsen frifinder en entreprenør, der havde anvendt de såkaldte MgO-plader i et byggeri.

Voldgiftsnævnet fandt, at entreprenøren havde handlet i overensstemmelse med byggetidens viden, da han i sommeren 2014 traf beslutning om at anvende MgO-pladerne i byggeriet. 

Med parternes godkendelse kan kendelsen nu læses i anonymiseret form.

Læs kendelsen her

Entreprenører frifindes

Den 7. maj 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader.

Også her blev totalentreprenøren frifundet, da voldgiftsretten afgjorde, at en totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader i danske byggerier efter den 27. december 2013 er en entrepriseretlig udviklingsskade.

Denne kendelse kan tilsvarende læses i anonymiseret form med parternes godkendelse.

Læs kendelsen her

Kilde: Voldgiftsnævnet / Dansk Byggeri / Byggedata

 

MgO-problemet

MgO-pladerne er et magnesiumholdigt plademateriale, som i perioden 2010-2015 var en af de mest anvendte former for vindspærreplade i lette facadepartier.

Byggebranchen har skønnet, at der er anvendt 1-2 mio. m2 MgO-plader i danske byggerier, og i slutningen af 2012 udgjorde pladerne formentlig omkring 75 % af markedet.

I marts 2015 konstateredes det, at MgO-pladerne generelt er uegnede, da de i det danske vinterhalvår med høj luftfugtighed opsuger fugt fra luften, hvorefter de ”sveder” og afgiver saltholdig væske. Dette medfører, at pladerne hurtigt nedbrydes og forårsager følgeskader, herunder i form af skimmelsvamp.

Sagerne om MgO-pladerne er tidligere kaldt århundredets største byggeskandale, og de samlede afhjælpningsomkostninger i danske byggerier er anslået til et milliardbeløb.

Kilde: Bech-Bruun

Tilmeld nyhedsmail

Relaterede emner