Alle BR18

Nyt indhold klar til BR18-vejledningerne

Der er kommet nye vejledninger til BR18. Molio er derfor klar med nyt indhold til dit ringbind – som nu bliver til to ringbind pga. den store indholdsmængde. Se her, hvordan de to ringbind med vejledninger til BR18 bliver ændret.

Siden sidste opdatering af ringbindet i foråret 2019, er der kommet en nogle nye vejledninger til. Det drejer sig bl.a. om vejledninger til certificerede statikeres og brandrådgiveres virke.

Samtidigt er flere af de eksisterende vejledninger blevet opdateret, som fx flere af vejledningerne til kapitel 1 - Administrative bestemmelser og til kapitel 11 - Energiforbrug.

Da det nye materiale sprænger rammerne for dit ringbind til Bygningsreglementets vejledninger, har vi valgt at sende dig et bind 2. 

Hvad skal du gøre?

Hvis du har abonnement på Bygningsreglementets vejledninger som ringbind får du tilsendt det nye materiale med posten, og du skal selv sørge for at få rettet dine ringbind.

Det nye indhold sendes sammen med et følgebrev, der beskriver nøje, hvad du skal gøre.

For at gøre det endnu lettere for dig, har vi lavet denne lille video-guide, som viser step for step, nøjagtig hvad du skal gøre med alt det nye indhold: