Opdateret vejledning om arbejde i forurenet jord | Molio

Opdateret vejledning om arbejde i forurenet jord

Nyhed fra Byggedata: Arbejdstilsynets vejledning om arbejde i forurenet jord er blevet opdateret.

At-vejledning nr. D.2.23-1 "Arbejde i forurenet jord" er pr. juli 2019 blevet opdateret.

Vejledningen oplyser om nødvendige overvejelser og foranstaltninger ved arbejde i forurenet jord, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejde i forurenet jord kan udgøre en sundhedsfare, som afhænger af, hvilken forurening det drejer sig om, og hvilket omfang forureningen har.

Fordi der er mange arter af forureninger, gør vejledningen derfor i mere generelle vendinger opmærksom på, hvilke forholdsregler det kan være nødvendigt at træffe.

Find vejledningen her


Vil du vide endnu mere om håndtering af jordforurening? - så har Molio kurset til dig

Tilmeld nyhedsmail