Optimal opdeling af bygningsmodeller | Molio | BIM og byggeri

Optimal opdeling af bygningsmodeller

En ny vejledning fra Molio hjælper fagfolk, der bruger BIM (Building Information Modelling) i projekteringen, med at træffe velovervejede beslutninger om den mest optimale måde at opdele bygningsmodeller på. Derved undgår man at omstrukturere eller opdele modellerne på ny i løbet af projekteringen, hvilket er både dyrt og tidskrævende.

Hvis du skal have gæster til middag og beslutter dig for at servere lasagne, er flere faktorer vigtige at have styr på inden selve madlavningen, for at middagen skal blive en succes. Balladen opstår, hvis du først er begyndt at bygge lasagnen i et stort fad, der passer til din ovn, og flere gæster – en vegetar og en allergiker - pludselig melder sig på banen.

Hvordan deles lasagnen da op? Skal der laves en helt ny lasagne? Er det nødvendigt at bruge flere fade? Og kan de alle være i ovnen samtidig? Med andre ord er det rart at vide fra starten, hvilke rammer, mængder og elementer man har med at gøre, inden selve projektet går i gang.

På samme måde er Molios vejledning til optimal opdeling af bygningsmodeller et værktøj, der hjælper brugeren med at vælge den bedst tænkelige opdeling, så projekteringen kan komme hurtigt, godt og sikkert fremad. 

På større byggeprojekter er det nemlig afgørende, at projektets bygningsmodeller, som bygningen bygges efter, fra starten bliver korrekt opdelt i præcis det nødvendige antal delmodeller, hverken flere eller færre, der skal til for at få den samlede planlægningsproces af projektet til at forløbe optimalt og komme i mål. 

Gennemgående udfordring

Men hvad er en optimal opdeling af en bygningsmodel? En geografisk opdeling? En opdeling i antal bygninger? Eller måske en opdeling i de forskellige faggrupper? Med andre ord: Hvordan skærer man 3D-kagen (modellen) på den bedste måde, så alle projektets fagområder får netop de modeller og oplysninger, de skal bruge?

– Præcis hvornår og hvordan 3D-modeller opdeles mest optimalt i arbejdet med BIM (Building Information Modelling, red.) er en gennemgående udfordring hos mange i projekteringen, fortæller Allan Schiøtz, arkitekt MAA, ansat i Molio og en af kræfterne bag udarbejdelsen af vejledningen for netop optimal opdeling af bygningsmodeller.

Opdel ikke mere end nødvendigt

Vejledningen er baseret på omfangsrig bearbejdning af to spørgeskemaundersøgelsers besvarelser, samt en efterfølgende bearbejdning igennem Molios ekspert-brugergruppe med viden inden for projektering, BIM, CAD og bygningsmodellering - og det er der kommet en håndterbar og velbegrundet vejledning ud af.

– Jo flere opdelinger og uklare grænseflader, du har i projekteringen, jo flere potentielle fejl kan der opstå. Derfor gælder det om ikke at opdele i flere delmodeller end nødvendigt - men alligevel at foretage opdelinger nok til, at arbejdsprocessen kan glide gnidningsfrit. Det er en vanskelig øvelse for mange at lægge det snit og både vælge præcis det rette antal opdelinger og opdele på baggrund af de mest relevante parametre - og derfor har vi lavet denne vejledning.

Digitalisering af byggeriet gør os alle dygtigere

Vejledningen har flere funktioner ud over at sandsynliggøre en optimal opdeling af bygningsmodeller - og kan fx benyttes sammen med Molios ’Guide til BIM-objekter’ og ’Vejledning i projektering med bygningsmodeller’ for at give brugeren et komplet overblik over, hvad BIM-objekter er - og i vejledningen diskuteres også best practice for opbygning af og arbejde med disse.

Vejledningen klæder brugerne på til at arbejde mere strategisk og effektivt med BIM. Alt sammen bygger på viden og erfaringer fra branchens frontløbere på BIM-området.

Kollektive viden om og erfaringer med digital projektering af store byggeprojekter skal gøres digitalt tilgængeligt for hele den danske byggebranche, mener Christina Hvid.

Hun er direktør i Molio og tiltrådte i marts i år med et løfte om et øget og massivt fokus på netop digitale værktøjer og løsninger til gavn for processerne i den danske byggebranche. 

– I min optik er Molio den naturlige fanebærer i den digitale udvikling af processerne i byggeriet - og vi går gerne forrest og forholder os til bump på vejen og udfordringer med at finde vej, hvis det er det, det kræver, for at vi som branche kan stå stærkere digitalt. At vi udgiver en vejledning som denne er netop et resultat af, at vi via vores brugergrupper og netværk tager udgangspunkt i konkrete udfordringer og udvikler værktøjer, der kan gøre den digitale hverdag lettere for alle dele af branchen. Den slags faglige udfordringer tager vi igen gerne teten på at løse digitalt.

Hvad er BIM?

  • Building Information Modelling (BIM) defineres af Molio som alle aspekter af håndtering af struktureret information, der anvendes igennem hele et byggeris livscyklus, og dækker bl.a. over digitale 3D-modeller af et bygningsværk, indeholdende alle de forhold og oplysninger, der kræves ifm. Det Digitale Byggeri. 
  • Formålet er at afklare begreber, definitioner og sammenhænge mellem objekter i en byggesag eller et byggeri, så fagfolk inden for arkitektur, ingeniørarbejde og konstruktion får indsigt og værktøjer til effektivt at kunne planlægge, designe, konstruere og styre bygninger og deres infrastruktur. 
  • Det kan give mening, eller være et direkte bygherrekrav, at opdele bygningsmodellerne i projekteringsprocessen. Bygningsmodeller kan indeholde så enorme mængder information, at processen kan glide lettere, hvis der arbejdes i delmodeller.

Læs mere

Bag om vejledningen Opdeling af bygningsmodeller

  • Vejledningen er udviklet på baggrund af to spørgeskemaundersøgelser med udvalgte fagpersoner fra byggebranchen, der alle har stor erfaring med opdeling af 3D-bygningsmodeller. 
  • Herefter er der foretaget kvalitetssikring og validering i Molios Brugergruppe for CAD og bygningsmodel-området, hvor byggeriets faggrupper er bredt repræsenteret.
  • Vejledningen er akkompagneret af et vurderingsark, så overvejelserne begrænses til de væsentlige faktorer for projektet, samt at beslutningen dokumenteres i sagen (til brug ved fx nyt personale på sagen).