Organisationsdiagram

Molio organisationsdiagram 2020

Molio udvikler digitale produkter og videnværktøjer til og for hele byggeriets værdikæde.
 
For at sikre at værktøjerne lever op til nyeste viden og har solid grobund i branchens ønsker og behov har Molio et stærkt Fagligt Advisory Board. Det Faglige Advisory Board består af formændene for Molios brugergrupper og netværk, som består af stærke fagpersoner fra virksomheder i hele byggebranchen.
 
Tilsammen bidrager Fagligt Advisory Board, brugergrupper og netværk til udviklingen af Molios faglige retning.
 
Inddragelsen af branchens virksomheder og specialister sikrer, at Molios værktøjer lever op til virksomhedernes og branchens behov og skaber værdi til alle. Samt sikrer at Molios udvikling er baseret på brugerdreven innovation og co-creation.

Molios brugergrupper og netværk 2020