Producenter ærgrer sig

Producenter ærgrer sig over manglende forståelse for OpenBIM og IFC

Som producent i byggeriet oplever BIM-specialist Brian Rasmussen, at branchen er tøvende over for at benytte åbne formater som IFC – på trods af åbenlyse fordele. En af de største udfordringer er, ifølge ham, at mange har misforstået ideen med IFC-formatet.

For betonelementproducenten Contiga A/S er digitalt byggeri en essentiel del af nutidens branche og dens udvikling. Derfor har virksomheden indarbejdet digitale processer, som en fast del af deres strategi, og arbejder benhårdt på at sprede budskabet om fordelene ved OpenBIM.

Contiga A/S effektiviserer blandt andet deres arbejde ved at modellere alle betonelementer og deres bestanddele i 3D. Det giver mulighed for at dele data, ikke bare på tværs af virksomhedens afdelinger og funktioner – helt fra tegnestue til støbning, men også mellem virksomheden og dens leverandører. Og senere er det let at overlevere de digitale modeller til kunden eller kunderådgiverne, så de får alt den information, som de har behov for.

– I vores tilfælde er det særlig smarte ved vores BIM-modeller, at vi kan sende data direkte til vores maskiner i produktionen, som kan bukke armering, støbe og skære præcist efter vores beregninger og tegninger, samt at vi, ved hjælp af af OpenBIM, kan dele data med vores underleverandører siger BIM-specialist Brian Rasmussen.

IFC er til alle led i værdikæden

For Brian Rasmussen er det vigtigt, at branchen som helhed forstår fordelene ved OpenBIM. For det er alle parter på et byggeprojekt, der kan høste gevinsterne – ikke kun producenterne. Desværre oplever han, at producenterne bliver ”glemt”, når man laver IKT-specifikationer og lignende på projekterne i dag.

– Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at man ikke kan se værdien, eller om man ikke tror, at vi kan håndtere OpenBIM. Dog ved jeg, at vi til enhver tid altid vil foretrække gennemarbejdede bygningsmodeller i IFC-format frem for tegninger, siger Brian Rasmussen.

I Contiga A/S ærgrer de sig over, at branchen er tøvende overfor IFC-formatet. Det er nemlig vigtigt for Contiga A/S, at deres kunder videregiver information i IFC-formatet, men også at de projekterende og bygherrerne vil og kan modtage IFC.

– Til trods for IFC-filers gode, indholdsrige format bliver vi stadig udfordret af blandt andet de offentlige bygherrer. Mange af dem har enormt svært ved at se fordelene ved IFC-formatet, og vil derfor tit ikke stille krav til dem eller modtage dem. Mange vil kun have udleveret modeller i for eksempel Revit, og i de helt slemme tilfælde stiller de endda krav om, at man skal arbejde i Revit. Det er et problem, ikke bare fordi det mange gange er ulovligt, men fordi det afskærer mange virksomheder fra at byde på projekterne, som derved også afskærer dem fra at bruge software, der er specielt udviklet til virksomhedens behov og metoder, siger Brian Rasmussen, og peger på, at IFC-formatet netop let kan udveksles og dermed eliminerer eventuelle krav til særlig software.

Det er ikke svært at dele data på tværs

Mange tror, at det er en udfordring i byggebranchen at dele korrekt og ensartet information og data på tværs af arbejdsfunktioner og mellem forskellige byggeaktører.

– Jeg tror, en af de største udfordringer er, at mange har misforstået ideen med IFC-formatet. Det er ikke bare 3D-modeller eller endda BIM-modeller, og det er ikke bare en ”3D-PDF” af en digital bygningsmodel. IFC-formatet er en datastruktur, hvori alle bygningens data kan klassificeres, aflæses, bruges og deles med alle involveret i byggeprojektet, helt fra bygherren til producenterne og driften. IFC-filerne er en repræsentation af de data, der er om et byggeri og formatet indeholder, og kan bruges til, meget mere end de fleste tror, forklarer Brian Rasmussen.

Løsningen er nysgerrighed og aflivning af myter

– Jeg tror, at hvis den danske byggebranche skal blive bedre, udvikle sig og begynde at få implementeret brugen af OpenBIM, så er man nødt til at være mere nysgerrig og stille flere spørgsmål, uanset om man er bygherre, udførende eller andet. Det er den eneste måde, hvorpå man finder ud af, hvad de forskellige virksomheder er i stand til, og det er den eneste måde vi får ”aflivet” en masse myter omkring OpenBIM og IFC, siger han og fortsætter: 

– Oftest bliver der ikke spurgt om, hvad de forskellige parter er i stand til på et projekt – mange gange gør man, som man plejer. Når der så bliver stillet krav til de sædvanlige metoder, så er det tit, at man ikke udforsker andre muligheder, som for eksempel OpenBIM. Jo før vi får skabt dialogen om OpenBIM, jo hurtigere vil det også blive en naturlig del af projekterne, siger Brian Rasmussen.

Læs mere om IFC-formatet og om den nye guide til IFC her

Brian Rasmussen

Brian Rasmussen

BIM-specialist

Contiga A/S

Tilmeld nyhedsmail