Renovering med helheden i fokus
Succesfuld renovering, der giver værdi for alle parter, kræver helhedstænkning og mere uddannelse. Molio har derfor i samarbejder med en række aktører udviklet Renoveringsuddannelsen.
Fotokredit
Molio

Renovering med helheden i fokus

Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, for at leve op til de moderne krav, der stilles fra samfund, bygningsejer, bruger og branche. Renoveringsprocessen skal kunne skabe værdi for alle interessenterne. Dét skal Renoveringsuddannelsen fra Molio være med til at sikre.

De seneste år er der kommet mere og mere fokus på energirenovering. Renovering spiller en stor rolle, hvis vi skal nå de aktuelle energi- og miljømål. Samtidig stiller både bygningsejere og brugere i stigende grad krav om moderne komfort, bedre miljø- og energiregnskab samt fremtidssikring af ejendomsværdi, når ældre ejendomme skal renoveres.

Denne øgede kompleksitet i renoveringsopgaverne og -processerne kræver mere uddannelse til byggeriets professionelle, så de på tværs af fag og kompetencer kan skabe den forventede merværdi for alle parter og interessenter.

Ikke mere ”hækkeløb"

Renoveringsprojekter har altid været balastet med udfordringer og har været betegnet som "et langt hækkeløb":

 - Et renoveringsprojekt kan ses som én lang værdikæde, der ikke er stærkere end det svageste led. Fremtidssikre og bæredygtige energirenoveringer kræver et indgående kendskab til både lovgivning, beslutningsprocesser og brugeradfærd i alle faser af forløbet. Tilgangen til renoveringsprojekter skal derfor tage udgangspunkt i et udvidet værdibegreb, som kommer længere end simple tilbagebetalingstider. En uddannelse kan medvirke til, at der igennem hele processen "vælges rigtigt, udføres rigtigt og bruges rigtigt", siger Jørgen Lange, Ekolab aps/e+ a/s og Aarhus Universitet og kursusleder på Renoveringsuddannelsen.

Jørgen Lange uddyber: 

- I renoveringsprojekter kan man ikke bruge de samme rationelle arbejdsprocesser, som når det gælder nybyggeri. De løsninger, man vælger fra nybyggeriet, skal kombineres med løsninger, man udvikler specielt til renovering – fx ifm. klimaskærm og installationer. Renoveringsuddannelsen holder byggebranchen ajour med de bedste løsninger, principper, produkter og metoder, så vi kan sikre den enkelte renovering en god totaløkonomi, et godt indeklima for brugerne og en miljømæssig forbedring for samfundet, siger Jørgen Lange.

Tværfaglighed er et nøgleord

Renoveringsuddannelsen er for hele byggeriets værdikæde. Den er bygget op omkring 3 hovedtemaer; Planlægning og styring, materialer og klimaskærm, energi og installationer. Gennemgangen af de tre hovedtemaer giver kursisterne den tværfaglige indsigt, der gør dem i stand til at skabe den omtalte værdi for interessenterne fra først til sidst i en renoveringssags mange faser. 

En undervisningsform, der sikrer den bedste indlæring

- Vores erfaring viser, at kursisterne får det største udbytte af aktiverende og afvekslende ’læringsrum’. Derfor har vi valgt at variere undervisningsforløbet mest muligt, så uddannelsen kombinerer selvstudie med gruppearbejde, 3 fysiske workshop-dage med undervisning og dialog med oplægsholdere samt opfølgende webinarer med perspektivering. Endelig er der forberedelse til den afsluttende eksamen, som er en vigtig samlet repetition af det stof, der er præsenteret på uddannelsen. Alt i alt har vi udviklet en uddannelse, der er seriøs og grundig og som giver de bedste betingelser for at få et stort udbytte med sig hjem, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio.


Uddannelsen er udviklet i samarbejde med en række af branchens tunge aktører inden for udvikling af renoveringsområdet.

Se mere om Renoveringsuddannelsen her