Beskrivelsen for Bygningsinstallationer
Beskrivelsen for Bygningsinstallationer

Revision af beskrivelsen for Bygningsinstallationer

En række forhold, herunder ikrafttrædelse af en ny installationsbekendtgørelse samt krav om funktionsafprøvning af ventilations-, varme-, køle- og belysningsanlæg før færdigmelding, medførte at Molios beskrivelse for Bygningsinstallationer blev revideret den 5. september 2018.

Der er problemer i sammenhæng med de øvrige installationsbeskrivelser, som ikke endnu er udgivet, på følgende punkter:

 1. Krav til D&V-dokumentation blev ændret, så de fagspecifikke krav er indeholdt i de installationstekniske arbejdsbeskrivelser. De øvrige installationsbeskrivelser ikke er udgivet og krav til D&V dokumentation risikere dermed at ikke indgå i beskrivelsen.
 2. Krav vedr. særlig kritiske komponenters minimumslevetid.
 3. Krav vedr. selvstændig bygningsautomatik.

Brugergruppen for beskrivelser har derfor vedtaget at beskrivelsen for Bygningsinstallationer beholder nye afsnit om funktionsafprøvning men revideres med følgende justeringer:

 1. De oprindelige tekster vedr. 2.7.5 Drift & vedligeholdelse i Bygningsinstallationer genindføres indtil alle øvrige installationstekniske beskrivelser er udgivet i en revideret version, herefter kan de slettes fra Bygningsinstallationer.
 2. Kritiske komponenter slettes i Bygningsinstallationer.
 3. Tekster vedr. selvstændig bygningsautomatik slettes i Bygningsinstallationer.

Fordele: 

 • Krav vedr. 2.7.5 Drift & vedligeholdelse er at finde i Bygningsinstallationer
 • Der er sammenhæng med øvrige installationstekniske beskrivelser
 • Der skal ikke laves beskrivelse af kritiske komponenter i andre beskrivelser. Punktet håndteres i ny struktur.
 • Der håndteres ikke krav vedr. selvstændig bygningsautomatik i Bygningsinstallationer og øvrige installationstekniske beskrivelser, som er svære at løse i nuværende struktur. Punktet håndteres i ny struktur.

Ulemper:

 • Kritiske komponenter er ikke indeholdt i Bygningsinstallationer og skal håndteres på anden vis af de projekterende i de øvrige installationsbeskrivelser, indtil en ny revision er vedtaget af brugergruppen.
 • Krav vedr. selvstændig bygningsautomatik håndteres i ikke i Bygningsinstallationer og skal håndteres på anden vis af de projekterende i de øvrige installationsbeskrivelser, indtil en ny revision er vedtaget af brugergruppen.

Tilmeld nyhedsmail