Revision af IKT-publikationer
Fotokredit
Shutterstock / Molio

Revision af IKT-publikationer er sendt i høring

Molios værktøjer IKT-specifikationer (A102) og IKT-procesmanual (A402) er ved at gennemgå en revision, som bl.a. opdaterer dem ift. det nye AB-system og ydelsesbeskrivelserne. Hent høringsmaterialet for udkastet til de reviderede IKT-publikationer her.

Baggrunden for revisionen er blandt andet inkluderingen af digitale bygningsmodeller i AB 18, ABT 18 og ABR 18.

Derudover er revisionen tilpasset præciseringen af de digitale ydelser i Danske Arks og FRIs Ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018.

Udover enkelte rettelser i de eksisterende tekster baseret på input fra praksis siden 2016, vedrører opdateringerne primært den reviderede ydelsesbeskrivelse. De overordnede principper fra 2016-udgaven er fastholdt.

Høringsperioden løber til og med onsdag den 6. marts 2019.

Tilmeld nyhedsmail