Molio | Styrk fokus på Facility Management (FM)

Sammenhæng mellem byggeri og drift er stærkere end nogensinde

Grænsen mellem byggeriet og facilities management (FM) er ved at udviskes. Vedligeholdelse indtænkes i langt højere grad i byggeriets planlægning end hidtil. Det er derfor oplagt at få certificeret den danske FM-branche med en ambitiøs uddannelsesplan.

Byggeprocessen og den efterfølgende brug af bygningen tænkes, takket være de digitale muligheder i dag, sammen i højere og højere grad.

Der er allerede et udbytterigt samarbejde mellem dele af byggeriet og de toneangivende FM-virksomheder, som professionelt varetager service og drift af bygninger. 

Molio tilbyder derfor en ambitiøs certificeret uddannelse i FM. 

– FM er i rivende udvikling som en ledelsesdisciplin med masser af professionelle værktøjer, som strategisk kan tages i anvendelse for at gøre bygningsdrift til en god og attraktiv forretning, siger udviklingskonsulent hos Molio Hanne Høeg Jensen.

Hun peger på, at professionalisering af bygningsdrift er kommet i centrum i takt med, at det har vist sig, at efterslæb og værditab ikke mindst i den offentlige sektor har sat budgetter under pres.

– Men der er en vej ud, og vi kan da også se, at staten udruller bølger af FM-milliarder i erkendelse af, at der er brug for en professionalisering af området, siger Hanne Høeg Jensen og henviser til, at Bygningsstyrelsen allerede sidste år sendte FM i udbud for to milliarder kroner over en syvårig periode med en samlet besparelse på 300 mio. kr. Første leverandør er allerede valgt til første bølge af den fællesstatslige integrerede FM-løsning. 

Grænserne udviskes

Interessen for FM-certificeringem er stor, og for Molio er det interessant at være med i arbejdet med at udviske grænsefladerne mellem det at bygge og det at bruge en bygning. Vedligeholdelsen skal fx indtænkes i langt højere grad i byggeriets planlægning.

– Vi tror på at samarbejde, dialog og – ikke mindst - digitalisering vil udviske grænserne yderligere i de kommende år, så FM kommer på bordet allerede ved byggeriets planlægning, siger Hanne Høeg Jensen.

For alle, der arbejder professionelt med FM

Uddannelsen, som starter den 20. august 2019, guider deltagerne gennem aktuelle FM-værktøjer og hvordan de udnyttes strategisk og operationelt. 

– Vi har samlet et hold af gode og spændende undervisere, som er nogle af Danmarks dygtigste specialister inden for hver deres felt. Det bringer den absolut nyeste viden på området ind i uddannelsen, siger uddannelsesleder og underviser Flemming Wulff Hansen, der er gruppeleder i Newsec, en førende europæisk virksomhed inden for Facility Management.

Hanne Høeg Jensen understreger, at uddannelsen bestræber sig på at foregå tæt på kursisternes hverdag.

– Vi afslutter med at koble pensum op på kursisternes egen hverdag, så den viden, kursisterne opnår på uddannelsen, kan omsættes til løsning af egne udfordringer. Hertil kommer, at vi har meget store forventninger til den netværksdannelse og sparring, som vi kan være med til at skabe blandt ligesindede i branchen. 

Læs mere om Molios FM-uddannelse

Tilmeld nyhedsmail