Jørn Vibe Andreasen

Selvfølgelig er rådgiverne forbigået til Forum for Udbud

I Molio – Byggeriets Videnscenter arbejdes der på at væbne rådgiverne til at påtage sig større ansvar for proces og økonomi, mens regeringen har nedsat et udbudsfagligt råd uden rådgiverkompetencer. Det undrer Molios adm. direktør, Jørn Vibe Andreasen.

Kronik af Jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Molio, bragt i Dagens Byggeri mandag 5. november 2018.

Rådgiverne har da en pointe, når man som Henrik Garver undrer sig over, at regeringen nedsætter et udbudsfagligt råd helt uden direkte rådgiverkompetencer. Det nye Forum for Udbud er nedsat af erhvervsminister Rasmus Jarlov, som dermed ønsker at få kompetente bud på, hvordan vi fremmer konkurrence og sikrer bedre offentlige udbud.

Det er dog positivt, at de udførende entreprenører og vel nok de offentlige bygherrer er repræsenteret i dette forum, så dele af byggeriet værdikæde er repræsenteret. Man må formode, at ministeren udvælger deltagerkredsen ved at se på, hvem der nu er allermest i berøring med offentlige udbud.

Det er her, at det er vanskeligt at begribe, hvordan man i den proces har kunne overse rådgiverne. Alene det forhold, at mange udbud handler om offentlige indkøb og rådgivningsydelser, betyder, at rådgivernes kompetencer kommer i spil i stort set alle sammenhænge. Og hertil kommer, at der i øvrigt bliver lagt mere ansvar og flere opgaver på rådgivernes skuldre i disse år.

I Molio – Byggeriets Videnscenter er vi således i fuld gang med at klæde rådgiverne på i forhold til det større ansvar for proces og økonomi, som vi er vidner til på et stort udbudsområde som bygge- og anlægssektoren. Her pålægger reviderede regler og bestemmelser rådgiverne et større ansvar for såvel det udbudte byggeris økonomi som processen.

Det er ikke svært at se sammenhængen til udbudsreglerne og rådgivernes interesse i fornuftige offentlige udbud. Derfor er der ikke noget at sige til, at rådgiverne føler sig oversete ved sammensætnings af Forum for Udbud.

Udbud og ansvar

Jeg har fornylig selv været med til at påpege de problemer, som man må se i øjnene, når ansvar for proces og økonomi i byggeriet i højere grad lægges på skuldrene af rådgiverne i fx byggeriets såkaldte AB-bestemmelser. For det er sådan, at vi meget fornuftigt forventer, at den som har ansvaret, også får større indflydelse på, hvor bordet skal stå. Det er fx sådan, at offentlighedens øjne altid klæber sig kritisk til forbruget af offentlige midler - ikke mindst i byggeriet, hvor væltede budgetter og tidsfrister jævnligt udskammer branchen.

Det er selvfølgelig vigtigt, at rådgiverne bliver klædt på til at påtage sig også økonomisk ansvar, som ret beset ikke er en kernekompetence i hverken de tekniske eller designmæssige uddannelser. Det kan læres i praksis, men det er i den forbindelse oplagt, at rådgiverne som de ansvarlige får lejlighed til at give feedback på udbuddenes tilrettelæggelse, når det forventes, at den efterfølgende projektering bliver holdt på skinner.

Det kan heller ikke være rigtigt, at rådgiverne, som gang på gang har ført an i forhold til at påpege problemer indbygget i vores udbudspolitik, skal holdes ude, når udbudspolitikken kigges efter i sømmene. Fx at rådgiverne oplever transaktionsomkostninger på et niveau, der reelt betyder, at mange ganske enkelt dropper at byde på offentlige opgaver. Derfor bør rådgivernes stemme selvfølgelig høres i Forum for Udbud på linje med de øvrige parter i byggeriet.