Molio | Styrk fokus på Facility Management (FM)

Styrk fokus på Facility Management

Byggeriet og Facility Management (FM) er to sider af samme sag. Stille og roligt udviskes grænsefladerne. Det er derfor helt naturligt, at Molio – Byggeriets Videnscenter påtager sig opgaven at certificere den danske FM-branche med den til dato mest ambitiøse uddannelsesplan.

PRESSEMEDDELELSE

Mulighederne for at sammentænke processen at bygge med det at bruge en bygning er takket være de digitale muligheder i dag større end nogensinde. Der er allerede et stærkt og ansvarsbevidst samarbejde mellem dele af byggeriet og de toneangivende FM-virksomheder, som professionelt varetager service og drift af bygninger. 

Molio – Byggeriets Videnscenter tilbyder derfor nu en meget ambitiøs certificeret uddannelse i FM. 

– FM er i rivende udvikling som en ledelsesdisciplin med masser af professionelle værktøjer, som strategisk kan tages i anvendelse for at gøre bygningsdrift til en god og attraktiv forretning, siger udviklingskonsulent hos Molio Hanne Høeg Jensen.

Hun peger på, at professionalisering af bygningsdrift er kommet i centrum i takt med, at det har vist sig, at efterslæb og værditab ikke mindst i den offentlige sektor har sat budgetter under pres.

– Men der er en vej ud, og vi kan da også se, at staten nu udruller bølger af FM-milliarder i erkendelse af, at der er brug for en professionalisering af området, siger Hanne Høeg Jensen og henviser til, at Bygningsstyrelsen allerede sidste år sendte FM i udbud for to milliarder kroner over en syvårig periode med en samlet besparelse på 300 mio. kr. Første leverandør er allerede valgt til første bølge af den fællesstatslige integrerede FM-løsning. 

Interessen for Molios FM-certificeringer er stor, og for Molio er det interessant at være med i arbejdet med at udviske grænsefladerne mellem at bygge og at bruge en bygning. Vedligeholdelsen skal fx indtænkes i langt højere grad i byggeriets planlægning, end vi er vant til.

– Vi tror på at samarbejde, dialog og – ikke mindst - digitalisering vil udviske grænserne yderligere i de kommende år, så FM kommer på bordet allerede ved byggeriets planlægning, siger Hanne Høeg Jensen.

For alle, der arbejder professionelt med FM

Uddannelsen, som starter den 18. juni 2019, vil guide deltagerne igennem alle aktuelle FM-værktøjer og give en indføring i at udnytte dem både strategisk og operationelt. 

– På uddannelsen har vi samlet et hold af gode og spændende undervisere, som er nogle af Danmarks dygtigste specialister inden for hver deres felt, der bringer den absolut nyeste viden på området ind i uddannelsen, siger uddannelsesleder og underviser Flemming Wulff Hansen, der er gruppeleder i Newsec, en førende europæisk virksomhed indenfor Facility Management.

Hanne Høeg Jensen fra Molio understreger, at uddannelsen bestræber sig på at være så relevant for kursisterne som muligt ved at foregå tæt på kursisternes hverdag.

– Vi afslutter med at koble pensum op på kursisternes egen hverdag, så den viden, kursisterne opnår på uddannelsen, kan omsættes til løsning af egne udfordringer. Hertil kommer, at vi har meget store forventninger til den netværksdannelse og sparring, som vi kan være med til at skabe blandt ligesindede i branchen, understreger Hanne Høeg Jensen. 

Læs mere om Molios FM-uddannelse