Styrk jeres engagement i buildingSMART Danmark

Vær med til at udvikle fremtidens byggeri

buildingSMART Danmark bygger på erfaringsudveksling, videndeling og åben udvikling. Alle i byggeriet inviteres derfor til at tage og få del i denne udvikling.

 

I kan være med på flere måder:

  • Deltag aktivt og kapacitetsopbyg medarbejdere og ledelse. buildingSMART Danmark giver adgang til netværk og BIM-arrangementer og holder jer ajour med national og international udvikling inden for standisering og openBIM

  • Støt etableringen buildingSMART Danmark økonomisk med et engangsbeløb og vær med til at bygget et solidt fundament

  • Bliv fast partner i buildingSMART Danmark samarbejdet og vær med til at præge buildingSMART Danmarks fremtidige arbejde 

 

Skriv til projektleder, buildingSMART Danmark, Morten Steen her.