Tegnestue høster gevinst

Tegnestue høster store gevinster på åben BIM

JUUL | FROST Arkitekter har siden 2006 arbejdet konstruktivt med at teste og integrere åbne formater, og ifølge associeret partner og BIM-specialist Morten Graven Bilde bør tegnestuer integrere buildingSMART-værktøjer i deres arbejdsprocesser – det gavner både samarbejde, økonomi og kvalitet.

Anvendelsen af åbne standarder bliver mere og mere relevant for arbejdet i byggebranchen, fordi digitaliseringen er blevet en fundamental del af vores arbejdsgangene, og den måde arbejdet struktureres på.

Specielt de mindre tegnestuer har en tendens til at være bange for at tage springet og hoppe ud i en fuldt implementeret BIM-verden. Men det kan faktisk være en fordel for de mindre tegnestuer, der ofte ikke er underlagt en meget rigid struktur, at komme i gang med at arbejde med åbne standarder. 

Ifølge BIM-specialist Morten Graven Bilde, fra JUUL | FROST Arkitekter, der arbejder med åbne formater som en integreret del af deres hverdag, bør tegnestuer integrere buildingSMART-værktøjer i arbejdsprocesserne. Han mener, at netop kreative processer har brug for den metodefrihed, som åbne formater frigiver. 

Åbne standarder giver gevinst

Da JUUL | FROST Arkitekter i 2006 skulle vælge primær platform for BIM Processer var åbne standarder et væsentligt kriterie, og de har været en fast del af arbejdsprocesserne siden. I 2010 tog de springet og startede alle nye projekter i den primære BIM platform allerede fra de indledende skitser.

JUUL | FROST Arkitekter testede flere forskellige værktøjer, og valget faldt på ArchiCAD, der allerede dengang gjorde meget for at basere sig på det åbne format, IFC-formatet. 

Morten Graven Bilde mener, at åbne standarder kan skabe en lang række gevinster for tegnestuen, og for de resterende samarbejdspartnere, hvis alle kan samarbejde om modellerne. Derfor bør de tegnestuer, der er nervøse for det, turde springe ud i det. Selvom det kan være en udfordring at omstrukturere vante arbejdsgange og -processer, så bliver der med tiden store gevinster at hente.

Derudover mener Morten Graven Bilde, at man skal huske, at man kan arbejde med BIM i flere niveauer:

– Hvis man forstår at bruge BIM på et mindre niveau, er det forholdsvis let at skalere op, og få store gevinster ud af det, siger han.

Alting kan lade sig gøre

Molio har gennem en analyse af branchens digitale parathed, ”Digitalt Barometer”, og på konferencer og seminarer i hælene af analysen, peget på, at der ønskes og anbefales mere fokus på dialog og samarbejde i hele værdikæden.

Netop åbne formater gør det muligt at sætte et langt større fokus på samarbejdet mellem flere aktører i et projekt.

– Vi får rigtig stor gevinst ud af, at vi arbejder omkring samme model og kan se, hvad hinanden laver, siger Morten Graven Bilde, samtidig med at han giver udtryk for, at mere tværgående samarbejdsprocesser giver mere gennemtænkte løsninger.

Morten Graven Bilde peger endvidere på tid, økonomi og kvalitet som nogle af de helt store drivere for at arbejde fælles i åbne formater:

– Alting kan lade sig gøre, når man kan koordinere så mange forskellige platforme. Det sparer tid, økonomi, vi undgår en masse fejl, og det frigiver nogle kreative ressourcer. 

Det svarer sig at deltage i bS-Awards 

Samarbejde var også en af grundene til, at JUUL | FROST Arkitekter i 2014 vandt en pris i form af en buildingSMART Award for deres arbejde med BIM-koordinering på Handelshøjskolen i Örebro i Sverige. buildingSMART Awards uddeles hvert år til projekter, der på særlig effektiv og innovativ vis, har anvendt buildingSMART-værktøjer eller standarder.

Prisen blev givet til JUUL | FROST Arkitekter på grund af deres præstation i at demonstrere konkrete fordele ved at anvende åben BIM, og fordi de havde ydet en ekstra indsats for at arbejde sammen på tværs af både faggrupper og værktøjer. 

– Det kan godt svare sig at tilmelde sit projekt til priskonkurrencen, fortæller Morten Graven Bilde, og peger på at prisen har givet dem en del opmærksomhed, og at de har fået nye kunder på den konto.

Alle fra byggeriet (inkl. studerende), som gør en ekstra indsats, kan tilmelde sit projekt til buildingSMART Awards. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig i 2018, men man kan allerede nu begynde at forberede sig til tilmeldingen i 2019. 

Bredere felt af samarbejdspartnere

Men samarbejde er kun én af de parametre, åbne formater kan være med til at fremme. Morten Graven Bilde ser også andre motivationsfaktorer for at arbejde i åbne formater.

Han mener, at man, ved at basere sine udvekslinger på åbne standarder, gør feltet af mulige samarbejdspartnere bredere. Man sætter ingen begrænsninger for, hvem man kan samarbejde med, og for JUUL | FROST Arkitekter har det betydet et større felt af samarbejdspartnere.

Derudover giver åbne formater bygherre mere frie muligheder for at skifte rådgivere undervejs i et projekt.

– Hvis man som bygherre har sat sig på en lukket platform, har man kun mulighed for at vælge mellem de rådgivere der har den samme platform. 

Sikrer dine data

Slutteligt er der også aspektet vedrørende datasikkerhed. Med IFC undgår man formater, som pludselig ikke understøttes længere. Med den udvikling vi ser lige nu, kan alene dét argument være vigtigt i beslutningen om at anvende åbne formater.

Det er altså alle parter i byggeprocessen, der kan opnå gevinster gennem et samarbejde baseret på åbne formater, mener Morten Graven Bilde. Hos JUUL | FROST Arkitekter har de en filosofi om, at det er vigtigt at samarbejde – ikke bare at arbejde sammen. Og det er det, åbne formater kan:

– De muliggør samarbejde internt i huset, ud af huset, og på tværs af landegrænser. 

Grib gevinsterne på buildingSMART-dagen 2018

Molio arbejder for at styrke buildingSMART, der udvikler og anvender åbne standarder inden for BIM. 

Den 4. december 2018 afholder Molio ”buildingSMART-dagen 2018” i BLOX, hvor interesserede vil få lejlighed til at høre mere om arbejdet i buildingSMART, og om hvordan de selv kan blive involveret i dette.  

Morten Graven Bilde er en af en række praktikere, der på buildingSMART-dagen vil belyse muligheder, gevinster og status for anvendelse af buildingSMART-værktøjer.

Fakta

Åben BIM

  • Datamodellen IFC (Industry Foundation Classes), er en datastruktur for, hvordan informationer deles og udveksles mellem aktører
  • IFC er en neutral standard, som kan bruges uafhængigt af it-systemer og – platform
  • Formatet gør det muligt at alle på tværs af organisationer kan samarbejde på grundlag af bygningsmodeller
  • Giver mulighed for udveksling af dokumenter og deling af informationer i et åbent fælles format. 

buildingSMART

  • Står for udvikling og anvendelse af åbne standarder inden for BIM
  • Uddeler hvert år en pris til projekter der anvender buildingSMART-løsninger på effektiv og inspirerende vis
  • Internationalt samarbejde mellem 35 lande siden 1995
  • Består p.t. af 18 chapters, hvor Danmark er en del af det nordiske
  • Molio varetager buildingSMART’s interesser om at udvikle og vedligeholde standarder til byggeriets digitalisering. 

Kilde: Molio, Katrine Due

Tilmeld nyhedsmail