Uddannelse er vigtig for bygherrer og bygherrerådgivere

Uddannelse er vigtig for bygherrer og bygherrerådgivere – og for byggeriet

En af de mest fremtrædende bygherrer i Danmark har gennem de seneste årtier været Jan Quitzau Rasmussen.

Jan har arbejdet i store bygherreorganisationer fra 1995, først i det daværende Forsvarets Bygningstjeneste som divisionschef, herefter i Slots- og Ejendomsstyrelsen og senere i Bygningsstyrelsen som projektdirektør og seniorrådgiver.

Det er Jans opfattelse, at en uddannelse som Bygherrekompetencer-uddannelsen er vigtig for det danske byggeri. Det uddyber han i et mini-interview her:

Hvorfor er der brug for en uddannelse som Bygherrekompetencer?

– Bygherrens rolle er efter min mening den absolut vigtigste rolle i et byggeri. Bygherrens skal både sikre sig, at brugerne/kunderne er tilfredse med den bedst mulige opfyldelse af krav og ønsker til byggeriet, men skal også sikre, at de medvirkende rådgivere, projekterende og entreprenører varetager deres roller bedst muligt ud fra de indgåede aftaler.

Dette kræver af bygherren både indsigt i processerne på kort sigt under planlægning, projektering og udførelse, men også indsigt i den efterfølgende drift og vedligehold, som bygherren ofte også varetager som ejendomsbesidder. Det er opgaver og processer, som ofte ikke kan overlades til bygherrerådgivere, hvorfor bygherren selv skal have en god indsigt i både processer og i de tekniske forhold.

Går noget skævt under byggeriet eller i det færdige resultat er det oftest bygherren, der ”skal rede trådene ud”. Det kræver forudseenhed for at forebygge, og indsigt, hvis det alligevel går galt. Derfor er det vigtigt at give kommende bygherrer en passende indsigt i disse forhold gennem en uddannelse som ”bygherrekompetencer”.

Du er underviser på uddannelsen – hvad får deltagerne konkret med sig hjem efter dit oplæg?

– Jeg vil under mit indlæg komme ind på, hvordan en statslig professionel bygherre og ejendomsbesidder planlægger, lader projektere og udføre et byggeri i tæt samarbejde med brugere/kunder, projekterende og udførende entreprenører. Det være sig både traditionelle byggeprocesser men også Offentligt-Privat-Partnerskab.

Jeg vil især fokusere på de kort- og langsigtede behov for planlægning og dermed forudseenhed i bygherrerollen, men jeg vil også komme ind på de mange faldgruber (”lessons learned”), som en bygherre skal være forberedt på at håndtere, både processuelle og tekniske, så kursisterne kan danne sig en fornemmelse af, hvor de i deres kommende virke som bygherrerepræsentanter skal være ekstra opmærksomme og forudseende. Dette vil bl.a. være med udgangspunkt i projektet vedrørende Mærsk Tårnet for Københavns Universitet.

Læs mere om Bygherrekompetencer her

Jan Quitzau Rasmussen

projektdirektør og seniorrådgiver, Jan Quitzau Rasmussen, Bygningsstyrelsen.