Kurser_konferencer_Facadedagen
Molio afholder en årlig konferencedag om facaden og om de store udfordringer og løsninger, der er knyttet til facaden. Næste konference afholdes i efteråret 2018.
Fotokredit
Molio

Udfordringer for fremtidens facadebyggeri

Der mangler viden om byggematerialers begrænsninger, når facader renoveres eller nybygges. Det giver risiko for både utætheder og brand siger to af landets førende eksperter Anders Vestergaard fra DBI og Tommy Bunch-Nielsen fra BUNCH BYGningsfysik.

PRESSEMEDDELELSE

Efter branden i Grenfell Tower (sommer 2017) har der været øget fokus på problemstillingen vedrørende facadematerialers brandsikkerhed. Anders Bach Vestergaard fra DBI, er en af de fagfolk, der ønsker at åbne for en diskussion om den manglende viden om materialer med CE-mærkning - et område hvor han ser en potentiel faldgrube i forhold til brandsikkerhed.

I sit virke som brandteknisk rådgiver er han til daglig i berøring med brandsikring i fx facaderenovering og nybyg. Han fremhæver, at mange leverandører ofte udelukkende har fokus på materialets anvendelsesmuligheder, fremfor dets begrænsninger. Derfor står entreprenører og fagfolk ofte tilbage uden ekstensiv viden om materialets faktiske egenskaber.

Vidensdeling: Nøglen til at reducere fejl

Også Tommy Bunch-Nielsen, direktør i BUNCH BYGningsfysik, påpeger, at der i øjeblikket opstår mange, hidtil usete, problemer i facadebyggeriet. Ifølge ham er det især den øgede brug af materialer som glas, der skaber en øget risiko for fx utætheder i facader. Denne problemstilling har tidligere været kendt i forbindelse med tagkonstruktioner, men ses altså nu også i stigende grad i moderne facadebyggeri.

Både Anders Bach Vestergaard og Tommy Bunch-Nielsen lægger vægt på, at man vil kunne styrke det moderne facadebyggeri med en mere åben dialog på tværs af faggrupper. Ifølge Bunch-Nielsen er det at kunne orientere sig bedre og dele viden om både nye metoder og materialer, essentielt for at kunne reducere mængden af fejl og skader i facadebyggeriet fremover. 

Højaktuelle emner præsenteret af kompetente fagfolk

Molio afholder årligt en intensiv, faglig konferencedag om emnet, Facadedagen. Her stiller kompetente fagfolk skarpt på facadebyggeriets mange aktuelle udfordringer og løsninger.

Hold øje med konferencen Facadedagen, som vil blive afholdt i efteråret 2018.

Læs alle pressemeddelelser fra Molio

For mere information kontakt:
Lars Tangaa-Andersen, Civilingeniør, projektleder og kursusudvikler i Molio Kurser, Tlf. 44 89 06 12, lta@molio.dk

Tilmeld nyhedsmail