Struktur på arbejdet med beskrivelser

Det er tidskrævende at lave præcise beskrivelser, der indeholder bestemmelser for udførelse af byggeprojekter/byggearbejder. Molio Beskrivelser er en de facto standard for byggeriets beskrivelser, så alle i værdikæden fra rådgiver til entreprenør, producent og bygherre taler samme sprog.

Du sparer tid og undgår fejl med Molio Beskrivelser

Med Molio Beskrivelser kan du på samme tid forbedre dine beskrivelser, effektivisere beskrivelsesarbejdet og spare tid.
  • Du skal ikke selv bruge tid på at lave beskrivelserne fra bunden
  • Beskrivelsesværktøjet indeholder alle de vigtige referencer og mest almindelige krav og er altid opdateret til de gældende normer
  • Kvaliteten af dit udbudsmateriale bliver bedre
  • Dine beskrivelser bliver udarbejdet på en ensartet måde fra projekt til projekt
  • Dine beskrivelser bliver opbygget på samme måde som andre rådgiveres, så det er let for tilbudsgiverne at forstå udbudsmaterialet og finde de forskellige oplysninger
  • Kommunikationen bliver mere entydig, og der opstår færre misforståelser
  • Beskrivelsesmaterialet minimeres, når du som rådgiver kun skal udsende de projektspecifikke beskrivelser.

Skab orden og effektivitet med Molio Beskrivelser

Når rådgivere, entreprenører, producenter og bygherrer taler samme sprog bliver der færre misforståelser. Strukturen i Molios beskrivelsesværktøj sikrer, at beskrivelserne har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag.
Så ikke nok med at du sparer tid, kvaliteten bliver også bedre.

Nb. videoen her til venstre er lavet inden sammenlægningen af bips og Byggecentrum - i dag hedder vores værktøj Molio Beskrivelser.
Molio Beskrivelser - sådan er de bygget op

Sådan er beskrivelsesværktøjet bygget op

Molio Beskrivelser rummer en stribe standardiserede beskrivelsestekster (kaldet basisbeskrivelser) og paradigmer for udarbejdelse af de projektspecifikke beskrivelser for en byggesag.
Molio Beskrivelser | Gratis B1.000 giver dig strukturen til beskrivelserne

Gratis beskrivelsesanvisning – kom godt i gang!

B1.000 indeholder strukturen for Molios Beskrivelsesværktøj både for byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelserne. Altså de regler og principper der gælder for anvendelse af beskrivelsesværktøjet ved udarbejdelse og brug af beskrivelser.

Beskrivelsesanvisningen er udviklet af Foreningen bips. Der er en revideret beskrivelsesstruktur på vej.

Anvisningen er til gratis afbenyttelse.
Molio Beskrivelser

Hvilket abonnement har jeg brug for?

Få adgang til beskrivelsesværktøjets over 40 forskellige arbejder. Afhængigt af om du er projekterende eller udførende, kan du få adgang til det fulde beskrivelsesværktøj eller til basisbeskrivelserne.
Molio Beskrivelser

Hvordan bruges Molios beskrivelsesværktøj af de projekterende?

Få en vejledning til hvordan Molios beskrivelsesværktøj anvendes af de projekterende.
Molio Beskrivelser

Hvordan bruges Molios beskrivelser af de udførende?

Her findes en vejledning til de udførende i, hvordan Molios beskrivelser anvendes.
Abonnementsstruktur - Molio

Abonnementstruktur

Molios abonnementer på Beskrivelsesværktøjet, Basisbeskrivelser, Aftale og kommunikation samt CAD og bygningsmodel følger den samme abonnementsmodel.