Vælg den rigtige prisdata

Vælg den rigtige prisdatabase

Molio Prisdata har samlet og sorteret alle byggeriets priser i syv forskellige prisdatabaser til hvert sit overordnede formål.

Der er meget på spil både for samfundet og for den enkelte aktør, når der bliver kalkuleret overslag og tilbud på større eller mindre bygge- og/eller anlægsopgaver. Alt afhængig af, om du har brug for priser til en overslagsberegning på et nybyggeri eller dele af et nybyggeri eller om du skal beregne en større eller mindre renoveringssag, anlægsopgave, driftsopgave eller måske et byggeri i Grønland, så kan du finde hjælp i en af Molios i alt syv forskellige prisdatabaser. 

Alle priser indsamles og opdateres løbende, så kalkulationerne i sidste ende bliver så tro mod virkeligheden, som det er muligt.

Fagdele eller bygningsdele?

Molio Prisdata opererer med priser på henholdsvis bygningsdele og fagdele. En bygningsdel er sammensat af flere fagdele. Hver fagdel kan indgå i forskelige sammenhænge og dermed være en del af mange forskellige bygningsdele. Fx er bygningsdelen hulmur udgjort af en kombination af fagdelene teglformur, mineraluldsisolering og betonbagmur.

Nybyggeri

Inden for nybyggeri kan du finde priser både på hele bygninger, på de enkelte bygningsdele og på de mindre dele (fagdele), som bygningsdelene er opbygget af. Priserne dækker næsten alle tænkelige nybyggerier lige fra parcel- og rækkehuse til etage- og erhvervsbyggerier.

For at kunne opfylde forskellige kalkulationsbehov er Molio Prisdata for nybyggeri delt op i Nybyggeri Bygningsdele (rød) og Nybyggeri Fagdele (blå). 

Den røde (Bygningsdele) 
I den røde Nybyggeri – Bygningsdele finder du priser på de mest anvendte bygningsdele. Med den kan du nemt og hurtigt lave et sikkert prisoverslag. For hver enkelt bygningsdel indeholder bogen en skitse, en beskrivelse og en kalkulation af bygningsdelen. I den røde kan du også finde priser på hele bygninger til tidlige overslag.

Hvis du er projekterende eller udførende, og de hyppigst anvendte bygningsdele er tilstrækkeligt for dine kalkulationer, er det den røde database og/eller bog, du har brug for.

Se hvad Nybyggeri - Bygningsdele indeholder

Den blå (Fagdele)
I den blå Nybyggeri – Fagdele finder du priser på alle de mindre dele, der i kombination med hinanden danner bygningsdelene. Fx bygningsdelen hulmur med kombinationen fagdelene teglformur, mineraluldsisolering og betonbagmur. I den blå kan du også finde priser på hele bygninger til tidlige overslag.

Hvis du er udførende eller projekterende, og du har brug for at dække kombinationer af fagdele, som ikke er blandt de hyppigst anvendte, er det den blå database og/eller bog, du har brug for.

Se hvad Nybyggeri - Fagdele indeholder

Renovering

Skal du kalkulere en renoveringssag af en eller flere bygninger, skal du benytte den orange eller den gule prisdatabase. De rummer priser på renovering af mindre, afgrænsede skader på mindre bygninger (orange) eller priser til at udarbejde overslag over udgifter eller tilbud på renovering af alle typer bygninger (gul).  
 
Den orange (Bygningsdele)
Den orange prisdatabase, Renovering – Bygningsdele, er et godt værktøj til at udarbejde hurtige overslag over udgifter til en renovering. Du kan finde priser til en række mindre, afgrænsede skader på parcel-, række-, kæde- eller dobbelthuse – fx forsikringsskader og skader, som er nævnt i tilstandsrapporter under Huseftersynsordningen. Her er fx priser på stabilisering af et fundament ved injektion af beton, udbedre revner eller andre opgaver på bygningsdelsniveau. 

Databasen er opbygget efter Huseftersynsordningens nummereringssystem og angiver for hver bygningsdel totalprisen for udbedring af skaden.

Se hvad Renovering - Bygningsdele indeholder

Den gule (Fagdele)
I den gule prisdatabase, Renovering – Fagdele, finder du alle relevante enhedspriser til at udarbejde overslag over udgifter eller tilbud på renovering af bygninger. Her får du priser, så du kan sammensætte et tilbud på større eller mindre renoveringssager.

Se hvad Renovering - Fagdele indeholder

Anlæg

Arbejder du med kalkulationer af anlægsopgaver er det den grønne, Anlæg, du skal bruge. Her finder du overslagspriser på næsten alle tænkelige anlægsarbejder, fx terrænarbejde, befæstelser, støttemure, kloakanlæg, beplantning, ledningsarbejde, pasning af plæner og priser på vejanlæg.

Se hvad Anlæg indeholder

Drift

Det er ofte nødvendigt at kunne give tilbud på opgaver eller finde priser på en forventet driftsomkostning. Og det er uanset, om du er bygherre, entreprenør, udførende, rådgivende eller fra en boligforening eller driftsorganisation. Det har vi gjort nemt og hurtigt for dig ved at samle priserne i den lilla bog, Drift.

For at gøre det nemmere at finde de rigtige priser, er de inddelt i fire hovedgrupper – Forsyning, Rengøring, Vedligehold (inkl. driftsrutiner) og Fælles Drift (forsikringer, vicevært mv.).

Se hvad Drift indeholder

Grønland

Skal du kalkulere byggeri i Grønland, har du brug for den grå bog, Grønland. Her får du priser, som svarer til priserne i Nybyggeri - Fagdele. Det vil sige priser på et detaljeret niveau, men tilpasset grønlandske forhold. Tilpasningen er primært for lønninger og fragt af byggematerialer til Grønland.

Se hvad Grønland indeholder

Du kan få en gratis demoadgang til én eller flere databaser. 

Ring til konsulent Thomas Lund Jensen på 70 12 06 00 og kom i gang med det samme.