Udbud og tilbud - er der styr på juraen i byggeriet? | Molio

Væsentlighedskrav i udbud

Nyhed fra Byggedata: Ny vejledning fra Bygherreforeningen gør det mere gennemsigtigt, at vurdere mangelforhold ved aflevering af et byggeri. Vejledningen indeholder en række konkrete eksempler, som kan danne grundlag for vurdering og inspiration.

I AB18-systemet er der indført mulighed for, at bygherren på forhånd kan oplyse om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, om bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug.

Oplysningen kan have betydning for vurderingen af, om eventuelle mangler ved afleveringen må anses for at være så væsentlige, at aflevering kan afvises.

I en ny vejledning giver Bygherreforeningen konkrete eksempler på væsentlige mangelforhold, der kan afskære aflevering.

Vejledningen hjælper således bygherrerne med at belyse, hvilke specifikke forhold, der kan hindre ibrugtagning.

Find vejledningen her