Velkommen til buildingSMART Danmark

Dansk buildingSMART chapter

buildingSMART Danmark er det danske chapter af buildingSMART International. buildingSMART arbejder med udvikling og fremme af åbne, internationale og digitale standarder i byggeriet.


 

Formålet med buildingSMART Danmark:

 • Skabe gode samarbejdsvilkår
 • Styrke erhvervsudvikling på tværs af landegrænser
 • Sikre ejerskab over egen data over tid
 • Understøtte og udvikle digitaliseringen af byggeriet

Åbne standarder i byggeriet er fremtiden. Det mener førende BIM-eksperter, og åbne standarder bliver ligeledes fremhævet som en afgørende faktor – bl.a. i regeringens digitaliseringsstrategi samt i EU-kommissionen EUBIMs håndbog for strategiske handlinger i bygge- og anlægssektoren (EU-kommissionen). buildingSMART Danmarks rolle er at ruste dansk byggeri til en digital fremtid og styrke både samarbejde og konkurrenceevnen for branchen.

 

Kontakt buildingSMART Danmark

Ole Berard | OBE@buildingsmart.dk

 

Bliv klogere på buildingSMART
buildingSMART Danmark

1. januar 2020 blev buildingSMART Danmark en realitet og fungerer som en del af Molio – Byggeriets Videnscenter. Molios formål er at fremme den fortsatte udvikling af dansk byggeri og buildingSMART Danmark spiller navnlig en afgørende rolle i udviklingen af det brede samarbejde over landegrænser og på tværs værdikæden i byggeriet. buildingSMART er således et helt naturligt og værdifuldt supplement for både Molios eksisterende brugere og bredt i branchen.

buildingSMART Danmark er det danske chapter af buildingSMART. Ambitionen er overordnet set at udvikle, øge kendskabet til og implementere åbne standarder/openBIM som en naturlig del af den danske byggebranches værktøjskasse.

Læs mere om buildingSMART Danmark.

buildingSMART International

buildingSMART er et internationalt samarbejde om udvikling og implementering af åbne BIM-standarder. Gennem udvikling af åbne, digitale standarder understøtter buildingSMART det tværfaglige samarbejde og videndeling i byggebranchen.

Læs mere om buildingSMART på den internationale hjemmeside her: https://www.buildingsmart.org/

Jeres engagement og udbytte i buildingSMART Danmark

buildingSMART Danmark bygger på aktiv deltagelse på tværs af byggeriets værdikæde og buildingSMART Danmark opfordrer medlemmerne af netværket til at deltage på en række områder:

 • Vær med til at sætte standarden og få indflydelse på arbejdet og udviklingen af buildingSMART Danmark
 • Skab de bedste muligheder for jeres egen og branchen udvikling og deltag i koordineringen af buildingSMART Danmark som et værdiskabende erhvervsnetværk
 • Giv din virksomhed en plads ved borden når buildingSMART-netværket deler viden i erfa-grupper landet over
 • Vær med til at forme, udvikle og håndgribeliggøre konkrete implementeringsværktøjer, som fx IFC-guiden
 • Opkvalificer jeres medarbejdere på kurser og certificering i buildingSMARTs værktøjer og samarbejdsprocesser 
 • Følg udviklingsarbejdet hos buildingSMART International, samt buildingSMART Danmarks forbindelse til andre internationale standarder og standardiseringsarbejdet i DS og CEN
 • Kom med indenfor når virksomheder, såsom Banedanmark, og organisationer, såsom BIMaarhus og BIMinfra, fortæller om deres brug af buildingSMART-værktøjer og åbne standarder på deres projekter
 • Få hjælp til at indtænke åbne standarder i alle faser og i alt samarbejde, bl.a. ift. softwareleverandører og byggeproducenter, samt tage hensyn til de grupper, hvor digitaliseringen stadig er på et lavt stadie
 • Deltag på studieture med læring og vidensopbygning
 • Blev præsenteret for udgivelser fra Molio og buildingSMART Danmark - såsom det tekniske whitepaper om hvordan buildingSMART adskiller sig fra Molios andre værktøjer

Videreudviklingen af buildingSMART Danmark har overordnet set til formål at sikre konkurrencemæssige fordele for dansk byggeri og ruste branchens aktører til at imødegå fremtidens udfordringer indenfor digitalisering og internationalisering.

Ønsker I at øge jeres engagement eller har spørgsmål til buildingSMART Danmark. Kontakt buildingSMART Danmark her.

Hovedpartner_bSDK
Byggeriets digitale udvikling følger fem spor

Vær med til at styrke buildingSMART Danmark

Vær med til at udvikle fremtidens byggeri
IFC

IFC & BIM i fremtidens byggeri

Læs om hvordan IFC-standarden og Building Information Modelling (BIM) giver betydelige tids- og omkostningsbesparende fordele for byggeriet i fremtiden
3D_tegning_IFC

Guide til buildingSMARTs IFC-format

Få hjælp til IFC med opdateret guide
Foto: Molio

buildingSMART og den danske byggebranche

Fremtiden for byggeriet er digital og her kommer buildingSMART ind i billedet.
”DTU B310” af MT Højgaard og DTU
Case

Minicase - Bygning 310 (DTU/MT Højgaard)

DTUs Bygning 310 er på rekordtid blevet verdenskendt. En gennemgående tilgang til åbne standarder har MT Højgaard og DTU skabt et skoleeksempel på digitalt byggeri. Projektet ”DTU B310” vandt i øvrigt prisen Special Distinction Award i bygningskategorien ved buildingSMART Awards i 2019.
Se mere