bS_DK

Hvad er buildingSMART Danmark?

Bliv klogere på buildingSMART Danmark - det danske chapter af buildingSMART

buildingSMART Danmark er det danske chapter af buildingSMART. Ambitionen er at udvikle, øge kendskabet til og implementere åbne standarder/openBIM som en naturlig del af den danske byggebranches værktøjskasse.

Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

Et særligt fokus er på udviklingen af IFC (Industry Foundation Classes), som er en neutral standard for udveksling af data, der kan bruges uafhængigt af software-platform.

Kombineret med byggeriets stigende digitalisering er der et stort behov for at understøtte det digitale samarbejde på tværs af faggrupper. buildingSMART bidrager til dette arbejde ved at udvikle åbne, internationale standarder. Målet er at øge effektiviteten, produktiviteten og samarbejdet i byggeriet.
Thomas Graabæk, arkitekt maa og tidl. projektleder, buildingSMART Nordic

Hele værdikæden skal med

buildingSMART Danmark skal være en aktiv og værdiskabende organisation på tværs af byggeriets værdikæde. Derfor bliver kommunikation og videndeling ― i kombination med udvikling og implementering af buildingSMARTs internationale standarder ― centrale elementer i buildingSMART Danmarks virke.

Hvad med dig?

buildingSMART Danmark inviterer hele byggeriets værdikæde med i fællesskabet. Er du interesseret i at vide mere eller være aktiv i buildingSMART Danmark hører vi gerne fra. Kontakt buildingSMART Danmark her