Molio gør den relevante viden tilgængelig for byggeriets virksomheder i alle byggeriets faser

Varktojer

Digitale værktøjer

Molios værktøjer er udviklet til at spare dig og din virksomhed tid og mindske risikoen for fejl i byggeriets faser.
Boeger

Byggefaglig viden

Molio driver Danmarks største byggefaglige boghandel. Her kan du vælge mellem godt 3.000 forskellige titler.
Kurser

Nye kompetencer

Molio er en af branchens store udbydere af kurser, uddannelser og konferencer. Vi afvikler godt 300 kursusdage om året.
Netvaerk

Faglige netværk

Molio er solidt forankret i byggebranchen i form af netværk, der bidrager med viden og idéer til udvikling af vores værktøjer

Nyheder fra Molio

Aktuelle kampagner

Nyheder i AB-systemet

AB Forenklet for praktikere er netop udkommet. AB Forenklet kan ses som en light-model af AB 18 og er dermed en nyskabelse i AB-systemet.

Ny struktur for Molios Beskrivelsesværktøj

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur. Det gør vi bl.a. for, at værktøjet i højere grad kommer til at afspejle brugernes behov og arbejdssituation.

buildingSMART boost

buildingSMART boost er et nyt tiltag fra Molio, der har til formål at styrke branchens digitale udvikling gennem dialog, erfaringsudveksling og videndeling.

Molio Anvisninger

De tidligere "bips-abonnementer" fået ny brugerflade. Her kan du læse mere om den nye side og hvordan du finder dine værktøjer og kommer godt videre.