Byggeplads_corona

Corona styrker digitaliseringen i byggebranchen

Corona-krisen har medført en markant stigning i byggeriets brug af digitale værktøjer, og alt tyder på, at det vil fortsætte efter krisen. Det er hovedkonklusionen bag en ny undersøgelse som analysevirksomheden Seismonaut har foretaget for Molio.

Corona-krisen har ramt hårdt i mange brancher og byggeriet er ikke forskånet. Men ifølge ny undersøgelse om byggebranchens brug af digitale værktøjer under corona-krisen tegner der sig et klart billede af, at byggeriet vil komme styrket ud af krisen, når det gælder digitalisering.

Øget brug af digitale værktøjer under corona-krisen har også medvirket til at byggeriets virksomheder har kunnet holde hjulene i gang og fastholde samme aktivitetsniveau, som før krisen, vurderer 83 % af de 450 virksomheder, der har deltaget i Molios undersøgelse.

Se undersøgelsen: Byggeriets brug af digitale værktøjer under corona-krisen 

Langtidsholdbare initiativer

Undersøgelsen viser også, at de 450 adspurgte virksomheder i høj grad vil fortsætte med at bruge flere digitale værktøjer - også efter corona-krisen. Et par af årsagerne er, at virksomhederne oplever, at den digitale adfærd øger effektiviteten og forbedrer samarbejdet både eksternt og internt. 

- Corona-krisen sender rystelser igennem hele vores samfund, og som vi har set andre steder i verden, er det nogle gange de udefrakommende påvirkninger, der får skabt de varige ændringer, siger Christina Hvid, administrerende direktør i Molio. Og fortsætter:

- Så selvom vi altså står i en svær situation lige nu, så tyder det på, at krisen kan få udbredt et mere digitalt mindset i byggeriet, som vil have stor gavn på både kort og langt sigt.

Selvom vi altså står i en svær situation lige nu, så tyder det på, at krisen kan få udbredt et mere digitalt mindset i byggeriet, som vil have stor gavn på både kort og langt sigt
Christina Hvid, administrerende direktør i Molio

Særligt branchespecifikke værktøjer bruges 

Anvendelsen af gængse kommunikationsværktøjer til møder, deling af dokumenter og skriftlig intern kommunikation er steget, men især stigning i brugen af branchespecifikke online-værktøjer og apps, som Byggeweb, Dalux, LetsBuild mfl., og softwareløsninger som Revit, Sigma, Solibri mfl., kan blive særligt udslagsgivende for den fremtidige digitale implementering.

- En øget tilbøjelighed til at benytte digitale hjælpemidler i byggeriet, har blotlagt et tydeligt digitalt potentiale til bedre samarbejde og mere effektive arbejdsgange, siger, Ole Berard, digitaliseringschef i Molio.

Den højeste grad af digital omstilling under Corona-krisen er sket blandt de virksomheder, som tidligere har haft mindst fokus på digitalisering nemlig entreprenører og håndværkere. 

Læs om Molios undersøgelse i medierne: 

Dagens Byggeri - Corona skubber byggeriet i en mere digital retning (21. april 2020)

Licitationen – Corona sætter skub i digitaliseringen (22. april 2020)

Ing/Tech Management - Corona skubber til digitalisering i byggeriet (23. april 2020)

Børsen - Di­rek­tør i Huscom­pag­ni­et: Cor­ona­kri­sen pus­her den di­gi­ta­le dags­or­den (24. april 2020)

IT-Watch - Coronakrisen booster digitale initiativer i byggebranchen (24. april 2020)

BYG-TEC - Krisen accelererer den digitale omstilling (29. april 2020)

Finans - Coronakrisen kan blive startskuddet til et digitalt udskilningsløb i byggeriet (8. maj 2020)

Listen opdateres løbende

Tilmeld nyhedsmail