TRÆdagen 2019

TRÆdagen 2019 går i dybden med eksempler, barrierer og konkrete løsninger for CLT, flade elementer og boxmoduler, og viser nye veje til fremtidens byggeri.
TRÆdagen


Byggebranchen står overfor et paradigmeskifte, hvor miljøbelastningen fra bygninger og byggerier indenfor den næste dekade skal nedbringes markant. Helt grundlæggende udfordrer det den måde vi traditionelt har bygget og udviklet byggeriet på gennem mere end et århundrede.

Særligt ikke-fornybare ressourcer og den bundne energi i byggematerialer er i fokus. Råstofferne for flere af de mest anvendte materialer er ved at være opbrugt. Materialer fremstillet ved brug af fossile brændstoffer giver store miljøpåvirkninger herunder belastning af atmosfæren med CO2.

TRÆdagen 2019 sætter lys på træ som konstruktions- og byggemateriale i etagebygninger. Gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, bearbejdes de store muligheder der er for anvendelse af træ i fremtidens byggeri, men adresserer også de begrænsninger og udfordringer vi mødes af når vi bygger med træ.

Indhold og formål

Træ har en række uovertrufne egenskaber, og er p.t. det materiale vi bedst kan bruge som erstatning for gængse konstruktionsdele som beton, stål og aluminium. Træ har ud over de gode miljøkvaliteter også fordele indenfor design for adskillelse, byggelogistik, egenvægt, indeklima og akustik.

Men træ har også udfordringer, når vi ønsker at bygge som vi plejer. Styrkemæssigt kan vi bygge højt, men ikke så højt som med beton og stål, og træets brandmæssige egenskaber kræver andre brandstrategier og stor omhyggelighed i konstruktionsopbygningen, ligesom der skal tages hensyn til akustik, ’sætninger’ mv.

Med fokus på operationel og omsættelig viden, fokuserer Molios konference TRÆdagen 2019 på træ som byggemateriale i etagebygninger. Gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, bearbejdes de store muligheder der er for anvendelse af træ i fremtidens byggeri, men adresserer også de begrænsninger og udfordringer vi mødes af når vi bygger med træ.

Udbytte

På konferencen får du:

 • Et view hele vejen omkring træ i etagebyggeri
 • Nyeste viden om forskning og udvikling af byggesystemer og konstruktioner i træ
 • Eksperters input til brandsikring af etagebyggeri i træ
 • Viden om hvilke byggesystemer der anvendes hvor
 • Viden om detailløsninger og samlemetoder
 • Viden om statiske muligheder og begrænsninger med træ
 • Orientering om træbyggeriets fordele/ulemper vedr. indeklima og komfort
 • Byggeskadefondens erfaringsopsamling for træbyggeri
 • Dugfriske eksempler fra ind- og udland på etagebyggeri i træ
 • Rig lejlighed til at mødes med mange andre, der sidder med de samme opgaver og udfordringer i dagligdagen som dig.
Målgruppe
 • Dig der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om, hvilke fordele, muligheder, anbefalinger, løsninger og erfaringer der er for etagebyggeri i træ.
 • Arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med drift, planlægning eller udførelse af etagebyggeri.
 • Leverandører som ønsker indsigt i branchens tilgang til træbyggeri og deres behov for løsninger
Baggrund

Det er almindeligt kendt at byggeriet anvender enorme ressourcer, bruger meget energi, medvirker til miljøbelastninger og skaber affald. Klodens klimaudfordringer kræver et hurtigt og resolut svar fra byggebranchen på, hvordan vi i fremtiden skal bygge ansvarligt. Dermed står vi overfor et paradigmeskifte i byggeriet, hvor der i meget høj grad fokuseres på fornybare ressourcer, CO2-emmission og miljøeffekt.

Træ i byggeriet har store potentialer til at erstatte beton og metaller – enten som ’rene’ løsninger eller i hybride systemer. Træ er unikt som byggemateriale ved at optage CO2 i sin produktion, og indbygget som konstruktionsdel lagrer træet co2 og fjerner det fra atmosfæren. Ydermere er træ yderst genanvendelig ved end-of-life og design for adskillelse.

Men såvel teknisk, branchemæssigt og kulturelt er der barrierer. På TRÆdagen går vi i dybden med eksempler, barrierer og løsningsmuligheder der viser nye veje til fremtidens byggeri.

Udstillingsområde

I forbindelse med konferencen vil der være mulighed for at besøge stande i udstillingsområdet med aktuelle produkter og information relateret til træbyggeri.

Du kan også selv booke en stand. Kontakt os på 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder, eller læs mere om dine muligheder her.

8.30 - 9.15
Registrering, morgenmad og mulighed for at se HUSETS udstilling
09.15 - 09.25
Velkomst og introduktion til dagen v/ Bo Riisbjerg Thomsen, Molio
09.25 - 09.40
Paradigmeskift i dansk byggeri v/ Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi
09.40 - 10.05
Svanemærket præfab byggeri i træ og ny brancheforening v/ Jesper Hoffmann, Scandi Byg
10.05 - 10.25
Nye designforudsætninger for rådgiverne - Miljømæssig bæredygtighed - Ressourcetænkning som fremtidens udfordring v/ Rob Marsh, C. F. Møller
10.25 - 10.40
Entreprenørens vinkel – strategi versus økonomi - logistik - inhouse kompetencer v/ bæredygtighedschef og arkitekt Anna-Mette Monnelly, NCC
10.40 - 11.00
Pause – besøg i udstillingsområdet
11.00 - 11.20
Nye anvisninger i CLT og hybridkonstruktioner v/ Michael Koch, Træinfo
11.20 - 11.40
Træs egenskaber i forhold til statik – fordele og ulemper v/ Mads Bæk Olesen, NIRAS
11.40 - 12.00
Hvordan kan træet egenskaber bruges i designstrategier for indeklima og ventilation v/ Arne Førland, Aarhus Universitet
12.00 - 12.45
Frokost
12.45 - 13.15
Leverandørindlæg - spor 1
12.45 - 13.15
Leverandørindlæg - spor 2
12.45 - 13.15
Leverandørindlæg - spor 3
13.15 - 13.35
Brandhensyn i dansk træbyggeri – en status på afklaring om rammevilkår v/ Anders Bach Vestergaard, DBI
13.35 - 13.55
Byggeskadefondens tanker om træbyggeri v/ Jens Dons
13.55 -14.15
Akustikkens udfordringer og fordele i træbyggeri v/ Michael Koch, Træinfo
14.15 - 14.30
Holder træ i det almennyttige byggeri? v/ Jesper Lindeberg, KAB
14.30 - 15.00
Pause med kage – besøg i udstillingsområde
15.00 - 15.25
Hybrid etagebyggeri med 10 etager i træ ovenpå betonetager i Norge v/ Lone Wiggers, C. F. Møller
15.25 - 15.50
Etagebyggeri i London og 10 etagers byggeri i Aarhus v/ Finn Larsen, Rambøll
15.50 - 16.15
Vi bygger det væk - Firstmovers i bæredygtigt byggeri v/ DR-K – ”Vi Bygger det væk”, Sonja Stockmarr
16.15 - 16.30
Opsamling på dagen med hovedkonklusioner og kommentarer fra salen v/ Jørgen Lange
Konferenceleder
joergen_lange
Jørgen Lange
Indehaver/Direktør/lektor
Ekolab og Aarhus Universitet
Indlægsholdere
Anders Bach Vestergaard
Anders Bach Vestergaard
Projektleder og specialist
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jens Dons
Jens Dons
Teknisk chef
Byggeskadefonden
Rob Marsh
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
C.F. Møller
Anna-Mette Monnelly
Anna-Mette Monnelly
Bæredygtighedschef
NCC Danmark A/S
Arne Førland-Larsen
Arne Førland-Larsen
Civ. Ing, Dosent, Leder for Team Bærekraft
LINK arkitektur
Jesper F. Hoffmann
Jesper F. Hoffmann
Salgsdirektør
Scandi Byg a/s
Michael Koch
Michael Koch
Direktør
Træinformation
Mads Bech Olesen
Mads Bech Olesen
Civilingeniør
NIRAS
Lone Wiggers
Lone Wiggers
Arkitekt, partner
C. F. Møller Danmark
Sonja Stockmarr
Sonja Stockmarr
Konsulent
Urbanization.dk
Finn Larsen
Finn Larsen
Senior Specialist
Rambøll
Jesper Birn Lindeberg
Jesper Birn Lindeberg
Seniorprojektleder
KAB
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter. Vær opmærksom på at rabatten kun gælder for konferenceprisen. Der gives ikke rabat på middag og overnatning.

Sponsorat eller leje af stand
Ønsker du at være medsponsor for konferencen eller at leje en stand, så kontakt os på 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder eller læs mere her.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer