CAD og bygningsmodel

Strukturerede metoder til dit arbejde med bygningsmodeller og CAD

Molios bygningsmodel- og CAD-værktøjer har til formål at understøtte brugernes implementering af en struktureret og rationel arbejdsmetode inden for CAD-produktion og -samarbejde.
 

Har du allerede abonnement?
Hent dine værktøjer på anvisninger.molio.dk
 

Værktøjer der øger produktivitet og kvalitet

Når CAD-produktion og -samarbejde struktureres på samme måde fra projekt til projekt, bliver samarbejdet både internt i virksomheden og mellem samarbejdsparter mere entydigt, og der kan opnås større produktivitet og bedre kvalitet.

Abonnementet CAD og bygningsmodel består af værktøjer og arbejdsmetoder, der omhandler fx:

  • Planlægning
  • Implementering
  • Opbygning og strukturering af bygningsmodeller og tegningslayout.

Værktøjerne kan bruges af alle aktører på tværs af alle faser. De fleste værktøjer er uafhængige af det anvendte CAD-system.
 

Produkterne i abonnementet CAD og bygningsmodel

Hvis din virksomhed har abonnement på CAD og bygningsmodel-værktøjerne fra Molio, har du adgang til en række nyttige anvisninger og vejledninger, som relaterer sig til CAD-produktion og -samarbejde.

Abonnementet giver adgang til følgende værktøjer:

Projektering med bygningsmodeller

Anvisningen indeholder forskrifter for 2D og 3D cad-produktion for både fil- og databasebaserede cad-systemer og for cad-samarbejdet.

Læs mere

Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Denne anvisning definerer fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller, som i stigende grad benyttes i projekteringssammenhæng.

Læs mere

Lagstruktur

Lagstruktur 2015 er en de facto standard til at definere og strukturere lag og indeholder laglister fag for fag med de lag, som i praksis anvendes hyppigst.

Læs mere

Tegningsstandarder

Molio Tegningsstandarder standardiserer branchens 3D-modeller og 2D-bygningstegninger. 

Læs mere

Guide om BIM-objekter

Guiden giver en indsigt i BIM-objekters opbygning og i at anvende standarder for opbygning af specifikke informationsobjekter i specifikke programmer. 

Læs mere