aftale_kommunikation_1130

Data til drift

Varenummer: aok19001

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.


Anvisningen giver et indblik i driftsprocessen, og de bygningsdele og informationer, der kan knyttes hertil. Fem større digitale drifts- og bygherrer har delt deres viden og erfaringer og udarbejdet en enkel metode, som giver alle byg- og driftsherrer et grundlag at komme i gang med indsamling og strukturering af data til optimering af bygningsdriften. 

Fordele ved at bruge anvisningen:

  • Støtter byg- og driftsherrer i at analysere og fastlægge strategi, metoder og data for deres driftsprocesser.
  • Der er taget udgangspunkt i de vigtigste driftsprocesser med registrering af de relevante bygningsdele, disse drifter. Til processer og bygningsdele er der tilknyttet de vigtigste informationer (egenskabsdata).
  • Værktøjet består af anvisning og eksempelsamling, begge suppleret med konkrete værktøjer, eksempelfiler og instruktionsvideoer. Disse kan bruges til afdækning af behov i bygningsdriften, og til at sikre at de korrekte data indsamles og overdrages, uanset om der er tale om registrering af en eksisterende bygningsmasse eller om aflevering af data fra en byggesag. 
  • De primære målgrupper er bygherrer, driftsherrer og driftsorganisationer. Sekundære målgrupper er rådgivere, som skal aflevere data til drift eller arbejder indenfor bygningsdrift og Facilities Management samt IT-leverandører af FM- og driftssystemer til byggeri.

 

Vi har udviklet en række videoer, der guider dig godt i gang med værktøjet. Se dem her