CAD og bygningsmodel

Projektering med bygningsmodeller

Varenummer: cob19001

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.


Anvisningen indeholder forskrifter for 2D og 3D CAD-produktion for både fil- og databasebaserede CAD-systemer og for CAD-samarbejdet.

Den indeholder desuden vejledning i strukturering, brug, placering, udveksling og kontrol af bygningsmodeller. Den er en revision af den oprindelige CAD-manual 2008, hvor en række emner er blevet opdateret og emner, der nu er beskrevet i fx IKT-specifikationer og Guide om objekter, er fjernet.

Fordele ved anvisningen:

  • Skaber godt og tidsbesparende samarbejde og sikrer ensartet og standardiseret bygningsmodellering og tegningsproduktion.
  • Giver fælles retningslinjer for cad-produktion og –samarbejde, opbygning og udveksling af modeller.
  • Anvisningen har i tidligere version været anvendt som undervisningsmateriale og har indgået som praksisbeskrivelse i en lang række virksomheders firmaspecifikke manualer.
  • Ved at referere til anvisningen og de grundlæggende principper for cad-produktion kan en byg- eller driftsherre sikre sig, at bygningsmodellering sker efter fælles kendte og anerkendte principper.