Erfaringer og eksempler på udbud med mængder

Erfaringer og eksempler på udbud med mængder

En ny eksempelsamling fra Molio giver læseren et struktureret overblik over tilgange til projektering, hvor udbud med mængder anvendes.

Der er behov for en entydig vejledning i udbud med mængder, fordi der er en tendens til at sende for lange tilbudslister ud, med alt for mange poster, mener kalkulationschef i NCC, Eva Jönsson, som har været projektleder på udarbejdelsen af den nye eksempelsamling fra Molio, ”Udbud med mængder”.

– Vejledningen kan hjælpe brugerne til at sikre, at det store arbejde, de gør, når de udfører udbud, også rammer rigtigt hos modtager. En tilbudsliste til en VVS’er på 1700 poster, som er detaljeret ned i bøjninger og fittings, rammer langt forbi, da de regner tilbud på en helt anden måde.

– Vejledningen vil sikre tilbudsgiver en mere korrekt tilbudsliste, som brugerne lettere kan navigere i, uden at være usikre på om tilbudslisten er korrekt forstået, fordi den følger en vejledning, siger Eva Jönsson.

Baseret på erfaringer

Indholdet i den nye eksempelsamling ”Udbud med mængder” bygger på erfaringer fra bygherrer samt projekterende og udførende parter i bygge- og anlægsprojekter.

Samlingen skal bidrage til, at udbudsmaterialet bliver udformet så det er så anvendeligt som muligt for tilbudsgiverne. Samtidig skal publikationen tjene til, at arbejdsbyrden, der er forbundet med at udarbejde udbudsmaterialet for rådgiverne, reduceres i kraft af, at udformningen af materialet standardiseres.

Det omfatter dels at skabe overblik over projektmaterialet, så sammenhængen mellem tilbudslister, beskrivelser, bygningsmodeller og tegninger fremstår så tydelig som muligt, og dels at skabe overblik over, hvad de enkelte poster i tilbudslisterne omfatter, samt hvordan mængder er opgjort.

– Det er nemlig vigtigt, at der kommer en ensartet struktur på udbud med mængder, med en rød tråd gennem hele materialet, siger Eva Jönsson.

Udbud med mængder | Molio Anvisninger

Udbud med mængder

Eksempelsamlingen ”Udbud med mængder” er ikke tænkt som en endegyldig løsningsmodel til udbud med mængder, udarbejdelse af beskrivelsesprincipper, måleregler, prissætningsregler eller lignende – den anviser, hvordan eksisterende værktøjer kan anvendes bedst muligt på baggrund af indsamlede erfaringer.
 

Publikationen er inddelt i fire sektioner; én med praktiske tiltag, som den enkelte projekterende umiddelbart kan vælge at tage i anvendelse, uden forudgående koordinering med andre parter, én om udbuds-/tilbudsprocessen og samarbejde, én om it-værktøjer og måleregler der anvendes i udbuds- og tilbudsprocessen, og til sidst én med et sæt værktøjsparadigmer og konkrete eksempler på brugen af værktøjer og metoder.
 

Har du abonnement på Aftale og kommunikations-værktøjerne fra Molio, kan du hente eksempelsamlingen lige her
 

Har du ikke abonnement, kan du se mere om, hvordan du får adgang til værktøjerne her