Molio Beskrivelser

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.


Med Molios beskrivelsesværktøj kan du forbedre dine beskrivelser, effektivisere beskrivelsesarbejdet og spare tid.

Molio Beskrivelser er en de facto standard for de beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse, både i forhold til nybyggeri og renovering. Molios beskrivelsesværktøj angiver en struktur der sikrer, at beskrivelserne har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag, så både afsenderen og modtageren af en beskrivelse ved, hvor de forskellige specifikationer skal angives og findes.

Hvad er fordelene ved beskrivelsesværktøjet?

 • Du skal ikke selv bruge tid på at lave beskrivelserne fra bunden
 • Værktøjet indeholder alle de vigtige referencer og mest almindelige krav, og det er altid opdateret efter de gældende normer
 • Kvaliteten af dit udbudsmaterialet bliver bedre
 • Dine beskrivelser bliver udarbejdet på en ensartet måde fra projekt til projekt
 • Dine beskrivelser bliver opbygget på samme måde som andre rådgiveres, hvilket gør det let for tilbudsgiverne at forstå udbudsmaterialet og finde de korrekte oplysninger
 • Kommunikationen bliver mere entydig, og der opstår færre misforståelser
 • Beskrivelsesmaterialet minimeres, når du som rådgiver kun skal udsende de projektspecifikke beskrivelser.

Vil du vide mere om strukturen i Molio Beskrivelser? Læs alt om Molio Beskrivelser her.
 

Hvad indeholder Beskrivelsesværktøjet?
Der findes to forskellige abonnementer på Molio Beskrivelser. Du kan få abonnement på enten det fulde beskrivelsesværktøj eller til basisbeskrivelserne - læs om Molio Basisbeskrivelser her.

Det fulde beskrivelsesværktøj indeholder:
 

Beskrivelsesanvisninger

Beskrivelsesanvisninger har numrene B1.xxx.

Der er udarbejdet beskrivelsesanvisninger for de overordnede beskrivelser: byggesagsbeskrivelsen, arbejdsmiljøbeskrivelsen; herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, og samtlige arbejdsbeskrivelser.

En beskrivelsesanvisning indeholder beskrivelsesvejledning, basisbeskrivelse og paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. 

Beskrivelsesanvisningen er en opslagsbog til brug for de projekterende, når de udarbejder beskrivelser.

Basisbeskrivelser

Basisbeskrivelser har numrene B2.xxx.

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det betyder at forskrifter er alment gældende og uafhængige af de enkelte byggesager.

Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter.

Basisbeskrivelserne kan indeholde punkter, der ikke er relevante for den aktuelle byggesag. Dét der er relevant for den aktuelle byggesag angives af den projekterende i omfangsbeskrivelsen i den projektspecifikke beskrivelse.

Beskrivelsesvejledninger

Beskrivelsesvejledninger har numrene B3.xxx.

En beskrivelsesvejledning indeholder introduktion og vejledning til basisbeskrivelser samt paradigmer.

Beskrivelsesvejledningen bruges alene af de projekterende og vejleder i udarbejdelse af beskrivelser.

Projektspecifikke paradigmer

De projektspecifikke beskrivelser udarbejdes af de projekterende på byggesagen.

En projektspecifik beskrivelse indeholder - ud over reference til den tilknyttede basisbeskrivelse - projektrelaterede forskrifter og eventuelle tilføjelser og/eller afvigelser fra basisbeskrivelsen.

Molios beskrivelsesværktøj indeholder paradigmer for projektspecifikke beskrivelser, som benyttes af de projekterende, når der skal udarbejdes en projektspecifik beskrivelse.

Paradigmerne opdateres løbende af Molio, så de er ajourført med hensyn til specifikationer, anvisninger, normer og standarder. Opdateringer til indholdet i basisbeskrivelserne sker således via paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser.

Fordi paradigmerne opdateres løbende, er det vigtigt altid at starte en ny beskrivelse op med paradigmerne i Molios beskrivelsesværktøj.

Eksempler og paradigmer

Beskrivelsesværktøjet indeholder i øvrigt:

 • Paradigmer for bygningsdelsbeskrivelser
  Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser
   
 • Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser for arbejderne
   
 • Paradigmer for udbudskontrolplaner
  Paradigmerne anvendes til at udarbejde udbudskontrolplaner for arbejderne
   
 • Paradigme for grænsefladeskemaer
  Paradigmet anvendes til at udarbejde grænsefladeskemaer for arbejderne
   
 • Eksempler på grænsefladeskemaer for bygningsinstallationer