Molio Testcenter for Ventilation

Nye regler på funktionsafprøvningsområdet

Der kommer et nyt EU-direktiv den 10. marts 2020. Det strammer op på visse regler for funktionsafprøvning af tekniske anlæg inden for bl.a. el, vand og varme, og der kommer nye regler om vedvarende energi og automatik (CTS). Endelig kræves det, at opnåede resultater skal bibeholdes i hele anlæggets levetid. Et helt nyt testcenter i HUSET gør teori til praksis i et sikkert, fleksibelt miljø.

Der er kommet fokus på energiområdet – og nu også på miljøområdet – inden for bygningers tekniske anlægs drift og vedligehold. Det kommer sig bl.a. af nye og mere specifikke krav til funktionsafprøvningen af sådanne anlæg, samtidig med at resultaterne skal holde i hele levetiden.

Fra 2008 har der været krav til funktionsafprøvning af tekniske anlæg, men i 2017 er kravene skærpet til, at funktionsafprøvningen skal være dokumenteret med et tilfredsstillende resultat, før man kan få en ibrugtagningstilladelse. Blandt andet for at kunne dokumentere energiforbruget er der høje krav i dag.

Og nu er der altså nye skærpede regler på vej igen.

Bestå funktionstesten første gang

Virkeligheden viser, at forkert indregulering alt for ofte giver anledning til dårlig energiperformance og problemer med indeklimaet. Det koster på entreprenørens og rådgiverens bundlinje og giver bygherren hovedpine i mere end én forstand.

Derfor udbyder Molio kurser i ”Funktionsafprøvningen af tekniske anlæg” og ”Indregulering af ventilationsanlæg”, som kan hjælpe deltagerne med få funktionsafprøvningscertifikatet i første omgang – blandt andet fordi kurserne har meget fokus på praksis.

– Der kommer pr. 10 marts nye og udvidede krav til bl.a. vedvarende energi og automatik, CTS. Dem når vi selvfølgelig også at få med på kurserne, siger specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen Niels Bruus Varming, der både har været med til at formulere lovkravene og underviser på Molios kurser.

Stort testcenter i HUSET

Molio har som noget helt nyt taget initiativ til at etablere ”Molio Testcenter for Ventilation”, som består af tre ventilationsanlæg, som Dantherm har leveret, og som bl.a. benyttes på kurserne.

Ventilationstestcenteret er installeret i HUSET Middelfarts byggeudstilling, og er en funktionsdygtig, praktisk installation, der giver kursusdeltagere mulighed for at øve indregulering og funktionsafprøvning i et sikkert, fleksibelt miljø.

I undervisningen kan der derfor helt fysisk gennemgås alt fra det lille ventilationsanlæg til enfamiliehuse, til det helt store svømmehalsanlæg. Og fra emhætten til den store udskiftning af belastet luft.

Der undervises i målestedernes placering, og hvilke metoder der bruges ved de forskellige placeringer. Og man lærer om konstante og variable luftstrømme. Det hele i en blanding af hands-on praktiske øvelser og teori, for til sidst at gennemføre en korrekt dokumentation.

Vi er glade for at få denne mulighed for at afholde produkttræningskurser for vores kunder på et byggefagligt kursuscenter der er centralt beliggende i Danmark. Og nogle af vores kunder tager også disse kurser for at få et mere generelt indblik
Tom Bendixen, salgsdirektør i Dantherm

Testcentret er muliggjort via et samarbejde mellem Molio – Byggeriets Videnscenter, HUSET Middelfart, Dantherm A/S og C-rådgivning, med en række øvrige sponsorer som projektpartnere.