ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

Få styr på alt det vigtigste og få mest muligt ud af rådgiveraftalen. Et af meget få kurser der har fået maksimale 5,0 i evaluering.
ABR18_rådgiveraftalen


ABR 18 har afløst ABR 89 - og på kurset får du en gennemgang af den nye ABR 18 - samt en indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med rådgiveraftalen.

Du får det hele suppleret med en gennemgang af relevant retspraksis og cases. Og du får rig lejlighed til aktiv dialog med både jurist og tekniker.

Indhold og formål

Gennemgang af reglerne om teknisk rådgivning (ingeniør- og arkitektrådgivning) på grundlag af ABR 18.

Du kommer gennem alle de vigtigste temaer i ABR'en - og du får illustreret reglerne med en række praktiske eksempler fra alt fra store offentlige projekter til små private sager.

Du får gennemgået retspraksis og en række afgørelser.

Du får indblik i de vigtigste (dem med størst vægt og de hyppigst forekommende) faldgruber.

Du kommer gennem hele ABR'en, men særligt de områder, hvor du som praktiker har mest behov for og hvor du kan gøres ansvarlig, herunder:

 • Ansvarsreglerne - herunder ansvar for fejl og forsømmelser.
 • Typiske rådgiveraftaler.
 • Budgetansvar
 • Ydelsesbeskrivelsen rettigheder og pligter.
 • Honorarformer / muligheder for ekstra honorarer
 • Bygherrens muligheder for at standse, opsige, ophæve og/eller udskyde opgaver
 • Konkrete tvister

Du vil også få rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. Og du kan roligt spørge løs for underviserne dækker tilsammen både jurist- og teknikervinklen.
 

NB! Kurset fokuserer på ABR 18 - så du får ikke en dybdegående gennemgang udelukkende af ændringerne. Det gør du til gengæld på kurset ABR 18 - hvad er nyt ift. ABR 89.

Udbytte

Du får:

 • Grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale.
 • Generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89
 • Praktiske eksempler - med fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber
 • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis
Målgruppe og forudsætninger

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Undervisere
Steen Hellmann
Steen Hellmann
Partner, advokat
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Ronny Niemann
Ronny Niemann
Produktionsleder
JJW Arkitekter
Baggrund

Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) har en lang historie. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.
AB-udvalget anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og hvilke aftaletekster, der kom ud af det her.

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

ABR
ABR 18 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. 
ABR 18 regulerer således forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave. 

F.R.I og Danske Arks Ydelsesbeskrivelser, forudsætter at der er indgået en aftale efter ABR 18 og supplerer dermed ABR 18. Ydelsesbeskrivelserne definerer entydigt de ydelser som er indeholdt i god rådgivning. De er præcist beskrevet og udmærker sig ved også at definere klientens ydelser i de givne faser.

Vores kursister siger

Kurset fik i 2019 evalueringen 5,0 af 5 mulige af deltagerne på kurset på spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med kurset som helhed?"!

 • Sammenhæng i kursets indhold. Det gav mening. Gode eksempler undervejs
 • Steens indlæg var virkelig godt og godt med eksempler fra tidligere voldgifts- og byggesager
 • Underviserne virkede fagligt dygtige
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:10
Velkomst og introduktion
v/ Steen Hellmann
09:10 - 10:45
ABR 18
 • Indledende om ABR18
 • Rådgiveraftalen
 • Fravigelser fra ABR18
 • Budgetansvar
v/ Steen Hellmann
10:45 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Ydelsesbeskrivelsen
v/ Ronny Niemann
11:00 - 12:00
Honorarreglerne
 • herunder muligheden for tillægshonorar
v/ Steen Hellmann
12:00 - 12:45
Frokost
12:45 - 13:40
ABRs regler om standsning og udskydelse af rådgivningsopgaven
v/ Steen Hellmann
13:40 - 13:50
Pause med kage
13:50 - 16:00
Reglerne om ansvar
 • Projektansvar
 • Tilsynsansvar
 • Tidsfrister
v/ Steen Hellmann
13:50 - 16:00
Forsikringsdækning
v/ Ronny Niemann
16:00 - 16:15
Spørgsmål og afrunding
v/ Steen Hellmann
16:15
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.