Arkitektur og byggeskik

- i en udfordret tid
Arkitektur og byggeskik


Nye materialer og teknikker byder sig til, som mulige løsninger på klimaudfordringerne. Men som arkitekt skal der arbejdes med form og funktion, før de nye tiltag kan omsættes til konkrete og langtidsholdbare løsninger.

Konferencen Arkitektur og byggeskik, udfordrer arkitekturens status quo ved at sætte spørgsmålstegn ved dansk arkitekturs ståsted. Det diskuteres bl.a. om arkitekturen er mere udsat grundet nye og kommende skærpede klimakrav, og om arkitekturen gives tilbage til mennesket i den nye cirkulære æra. Via inspiration, refleksion og diskussion afdækkes nye muligheder for arkitekturen i udfordrende tid.

På konferencen vil du blandt andet kunne høre om:

 • Fremtidssikret helhedsrenovering
 • Arkitektur med genanvendte byggematerialer
 • Miljøvenligt og CO2 neutralt byggeri
 • Biodiversitet
 • Integrerede solceller.
Indhold og formål

Gennem spændende oplæg kaster konferencens indlægsholdere lys på, hvordan fremtidens arkitektur bedst skaber synergier og er værdiskabende når mange forskelligartede kriterier skal opfyldes. Der laves nedslag i konkrete eksempler på værdiskabende arkitektur og det diskuteres hvor der kan hentes inspiration. 

Her er et udsnit af de mange, interessante byggerier der tages fat i på konferencen:

Solceller er blevet så konkurrencedygtige og integrerede, at de kan erstatte de gængse materialer i klimaskærmen. Men hvordan hænger det sammen som materiale og ikke mindst i arkitekturen. Copenhagen International School er et eksempel på hvordan enkelheden er tænkt ind i helheden med nye materialer. I byggeriet er der taget højde for et ønske om at bruge tagene til legepladser og grønne undervisnings faciliteter. Samtidig er ønsket om et klimavenligt byggeri medtaget og dermed er de integrerede solceller i facaden en oplagt løsning.

Træ og træbyggeri vinder stor frempas i byggeriet i disse år. Træ har mange fremragende egenskaber, hvilket udfordrer de gængse regulativer og ikke mindst fordomme. Kajstaden Towers i Västerås tages op som et eksempel på nye landvindinger indenfor træbyggeri. Træhuset er det højeste af sin slags i Skandinavien, det overholder al lovgivning og så det er økonomisk. Samtidig er det et forgangseksempel i for miljøvenligt og CO2 neutralt byggeri.

80% af alle bygninger i 2050, er sandsynligvis allerede blevet bygget og dermed vil renovering blive et endnu større fokusområde i fremtiden. Derfor dykkes ned i filosofien bag god, fremtidssikret helhedsrenovering, gennem et kig på byggeriet i Ryesgade 25, København. 

Udbytte

På konferencen får du gennem gode eksempler og inspirerende indlæg:

 • Indlæg og dialog om dansk arkitekturs ståsted i en tid hvor klimaet udfordrer
 • Inspiration fra erfarne arkitekter ved en præsentation af en række af deres bedste huse.
 • Viden om hvad der sker af nye tiltag, eksemplificeret ved nogle af de mest spændende nutidige byggerier.
 • Viden om det nyeste i solceller og hvordan de er blevet til at arbejde med for arkitekter, når de erstatter andre materialer som tagdækning og facadebeklædning.
 • Viden om nye træelementer der kan bære og kan bygges i op til ti etager.
 • Viden om hvad biodiversitet kan hjælpe os med.

Der vil derudover være mulighed for diskussion, debat og netværk med kolleger fra branchen, som sidder med de samme overvejelser og problemstillinger som dig. Det hele til inspiration, dannelse og udvikling.

Målgruppe og forudsætninger

Konferencer er for dig der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om de fordele, muligheder, løsninger og erfaringer der er fremkommer i god arkitektur i klima- og miljøvenligt byggeri.

Du er fx arkitekt, byplanlægger eller har blot en stor interesse for arkitektur, bygningskultur og bygningsdesign.

Form

Konferencen består af en række indlæg fra arkitekter, der gennem cases og overvejelser stiller skarpt på temaet fremtidens arkitektur og byggeskik.

Ved alle indlæg lægges op til dialog og diskussion af tanker og løsninger, ligesom konferencen afsluttes med en paneldebat hvor deltagerne udfordres med en række skarpe spørgsmål.

Moderator
Louise Gadeberg
Louise Gadeberg
Journalist, redaktør
Passion Kommunikation
Oplægsholdere
Nina Kovsted Helk
Nina Kovsted Helk
Filantropidirektør
Realdania
Claus Bech-Danielsen
Claus Bech-Danielsen
Professor, arkitekt
BUILD
Kasper Guldager Jensen
Kasper Guldager Jensen
Senior Partner, Arkitekt
GXN
Flemming Rafn Thomsen
Flemming Rafn Thomsen
Founding Partner, arkitekt
TREDJE NATUR
Rob Marsh
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
C.F. Møller
Michael Koch
Mikael Koch
Direktør
Træinformation
Niels Jakubiak Andersen
Niels Jakubiak Andersen
Adm. direktør og partner
Krydsrum A/S
Thomas Graabæk
Thomas Graabæk
Projektmedarbejder
Molio
Erik Pingel
Erik Pingel
Arkitekt maa, journalist og faglig udvikler
Baggrund

I 00’erne og 10’erne tog urbaniseringen for alvor fart. Her opstod en lang række pompøse arkitekturprojekter der stod flotte og veludstyrede som enkelte projekter, men i en større sammenhæng ofte udsat for kritik og mangel på sammenhængskraft.

Spørgsmålet er om samfundet via forskning, klog politisk planlægning og visionær arkitektur, har formået at kæmpe sig ud af 1960’ernes kranspor? Og måske vigtigere; formår man at skabe bæredygtige sammenhænge, som understøtter det gode liv? Eller er arkitekturen offer i en regnearkskultur hvor ambitionerne ikke står mål med de menneskelig behov?

Der skal bygges med solceller, der er nye udfordringer med isolering, vægtyper og membraner, og med regnvand der skal ledes væk fra kloakkerne. Alt sammen er en del af planen, når det samlede CO2-udslip være nedbragt med 70% inden 2030. Men hvordan gør man alt det, uden at gå på kompromis med arkitektoniske ønsker?

Hvordan kan arkitekterne være med til at sætte målene, opretholde funktionskrav, såvel som krav til livskvalitet? Og hvordan kan det gøres uden at miste fodfæstet i en de mange krav, som en ændret klima- og miljøpolitik afføder, når bl.a. bæredygtighed og velfærd skal gå hånd i hånd.

Vigtige informationer

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
09:00 - 09:30
Registrering - og morgenmad
09:30 - 09:50
Tid til samarbejde

Før vi kan bygge morgendagens bæredygtige byer og byggerier, skal vi bygge broer mellem hinanden, på tværs af fag og sektorer - mellem industri, teknologi og menneskelige behov.
Det er nu vi skal rykke sammen og stå på vores kulturarv og gribe en ny tids muligheder. Tid til udviklingsprocesser med reelle ressourcer. Tid til samarbejde.

v/ Nina Kovsted Helk
10:00 - 10:30
Hvordan ser vi både frem og tilbage når vi udvikler fremtidens kulturarv?

Med udgangspunkt i 2 meget forskellige nye projekter hhv. helhedsrenoveringen ”Ryesgade 25” og genbrugs-projektet ”Næste Skur” diskuteres bygningskulturens indflydelse på fremtidens bæredygtige løsninger. I oplægget eksemplificeres det hvordan vi både bør genopdage og samtidig udvikle nye innovative løsninger, og samarbejdsmetoder, der sikrer at fremtidens byggeri og renoveringer bliver de næste mange generationers kulturarv.

v/ Niels Jakubiak Andersen
10:30 - 11:10
Arkitektur, bæredygtighed og verdensmålene

Rob Marsh, C.F. Møllers bæredygtighedschef, fortæller om tegnestuens arbejde med FNs verdensmål og hvordan de bliver integreret i tegnestuens arbejdsprocesser og arkitektur.
Det illustreres gennem Copenhagen International School, Som har Danmarks største bygningsintegrerede solcelleanlæg, og Kajstaden, som er Sveriges højeste træhus.

v/ Rob Marsh
11:10 - 11:50
Arkitektur i træ, kan man lave god arkitektur?

Hvor er de største gevinster i at bygge i træ, miljø, økonomi og tid.
Hvilke teknikker er i spil og er relevante.

v/ Mikael Koch
11:50 - 12:50
Frokost
12:50 - 13:20
Manifestet

De næste hundrede års arkitekturpraksis, må nødvendigvis søge at formulere en både frivol og opbyggelig balance mellem planetens regenereringskraft og udviklingen af de menneskelige aktiviteter. Hvert arkitekturprojekt skal ultimativt fremføre et transparent og
involverende narrativ, der forbinder os med de økologiske og adfærdsetiske sammenhænge. Og herigennem løfter os alle ind i et blotlagt felt mellem skabelse og destruktion.

v/ Flemming Rafn Thomsen
13:20 - 13:50
Arkitektur – ideologi i fast form

Arkitektur ER politisk. Arkitektur handler ikke alene om at skabe fysisk holdbarhed og funktionel duelighed. Arkitektur bygges på idealer, der afspejler kulturelle værdier, og som udpeger løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Arkitekter skal være det bolværk, der sikrer, at udviklingen ikke alene styres af økonomiske interesser defineret af pengestærke investorer. Byen tilhører os alle.

v/ Claus Bech-Danielsen
13:50 - 14:20
Digitalt Design

Der er en tendens vi som arkitekter skal være meget opmærksomme på, så teknologien kommer til at understøtte arkitekturen. Det skal være værktøjer, som gør arkitekterne og
arkitekturen bedre, frem for at kunne automatisere designprocessen. Vi ser allerede de første eksempler på at “generative design” og kunstig intelligens er på vej ind i den software, som vi designer bygninger med, og data i højere grad bliver grundlaget for beslutninger. Det giver uhyre god mening i forhold til design af installationssystemer og materialeoptimering af byggematerialer – og hermed mindre materialeforbrug, som
bidrager til mere bæredygtigt byggeri.

v/ Thomas Graabæk
14:20 - 14:50
Pause med kage

Netværk

14:50 - 15:20
Cirkulært Byggeri i Praksis

GXN laver cirkulært design, adfærds design og digitalt design med en vision om at skabe bygninger der præger verden positivt. Siden 2007, har vi specialiseret os i materialer, adfærd og teknologi. G’et står for grøn, og highligter GXN’s dedikation til bæredygtigt design. Med vores Circle House Lab har vi samlet mere end 75 danske virksomheder på tværs af byggebranchen. GXN har været ansvarlige for at skabe projektet, og etablere et netværk på tværs af byggeriets parter. Projektets ambition er at udvikle en byggeskik hvor 90% af materialerne kan genanvendes uden tab af værdi. For at demonstrerer at dette kan lade sig gøre i dag, har vi bygget en demonstrator på basis af cirkulære principper. Alle dele, fra konstruktion til møbler, er designet i henhold til princippet design for adskillelse og genanvendelse.

v/ Kasper Guldager Jensen
15:20 - 15:50
Paneldebat
15:50 - 16:00
Afrunding og opsamling
16:00
Konferencen slutter - tak for i dag


Molio forbeholder sig ret til ændringer