Brand

Få styr på brandsikkerheden
Brand

På kurset får du en gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Du lærer, hvordan en brand udvikler sig, og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

Indhold og formål

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvorledes en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

På kurset kommer du igennem følgende emner:
1. Gældende lovgivning for bygninger i tilfælde af brand
2. Brandkravene i Bygningsreglementet
3. Gældende vejledninger og anvisninger
4. Introduktion til brandteknisk prøvning og klassifikation
5. Brandbelastning og brandeffekt
6. Flammer og røgfaner
7. Røgfyldning
8. Evakueringsstrategier
9. Aktiv og passiv brandsikring
10. Evakueringsanalyse - håndberegning
11. Brandpåvirkning af bærende konstruktioner
12. Materialegenskaber ved brand for træ, stål og beton
13. Konstruktioners respons som følge af brandpåvirkning

Udbytte

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
1. Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger. 
2. Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt. 
3. Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand. 
4. Redegøre for fagområdets terminologi. 
5. Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring. 
6. Beskrive principper for brand- og røgspredning. 
7. Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand. 
8. Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag. 
9. Beskrive en simpel evakueringsstrategi 
10. Udføre en simpel evakueringsberegning 
11. Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner. 
12. Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb.

Målgruppe og forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har en baggrund som enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på kurset, men det er ikke et krav. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Fagkoordinator
Tina Priess Østergaard
Tina Priess Østergaard
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik
Rambøll
Vores kursister siger
 • "Ud over at være et utroligt spændende emne kunne jeg mærke, at underviserne også var meget interesserede, involverede og dygtige i deres fag."
   
 • "De visuelle effekter (især videoerne) var virkelig en øjenåbner for, hvor vigtigt brandforhold er."
   
 • "Kurset gav en god helhedsforståelse for brand i bygninger."
Undervisere
Jakob Lion Meyer
Jakob Lion Meyer
Specialist
COWI
Jesper Scott Johnsen
Jesper Scott Johnsen
Brandingeniør
COWI
Christian Green
Christian Green
Brandspecialist
COWI A/S
Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Materialer
På kurset udleveres bogen "Brannteknisk rømningsanalyse" af Bjarne Christian Hagen. Du får desuden adgang til e-bogen "Brandfysik og brandteknisk design af bygninger" af Lars Schiøtt Sørensen. Resten af materialet forefindes kun digitalt, se nedenfor.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - morgenmad
09:00 - 09:30
Velkommen
v/ Jakob Lion Meyer, Jesper Scott & Christian Green
09:30 - 11:30
Introduktion til brand og branddynamik
 • Hvad er en brand
 • Hvilke faktorer har betydning for en brands udvikling og hvor stor bliver en brand?
 • Hvordan spredes en brand?
v/ Jakob Lion Meyer, Jesper Scott & Christian Green
11:30 - 12:00
Brandlovgivning
 • Beredskabsloven
 • Byggeloven
 • Øvrige lovgivning (f.eks. Fyrværkeriloven og arbejdsmiljøloven)
v/ Jakob Lion Meyer, Jesper Scott & Christian Green
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:15
Bygningsreglementets brandkrav
 • Anv.kat./Risikoklasse/Brandklasse
 • Hvordan kan brandkrav dokumenteres
 • Brug af vejledninger – Hvordan og hvornår?
 • Komparativ analyse
 • Brandteknisk dimensionering • M.v.
v/ Jakob Lion Meyer, Jesper Scott & Christian Green
15:15 - 15:30
Pause
15:30 - 18:00
Bygningsreglements brandkrav
 • Flugtvejs- og redningsforhold
 • Konstruktive forhold
 • Brandtekniske installationer
 • Brand- og røgspredning
 • Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Eksempler på hvordan krav kan eftervises ved anvendelse af vejledninger (Eksempelsamlingen)

v/ Jakob Lion Meyer, Jesper Scott & Christian Green
18:00 - 19:30
Middag
19:30 - 22:00
Workshop (Besøg på KulturØen)
v/ Jakob Lion Meyer, Jesper Scott & Christian Green
Dag 2
09:00 - 12:00
Evakuering
 • Introduktion til evakuering i tilfælde af brand
 • Evakueringsstrategier
 • Evakueringsparametre
 • Introduktion til håndberegninger
 • Anvendelse af håndberegninger på konkrete eksempler
 • Illustration af avancerede evakueringsberegninger
v/ Jakob Lion Meyer, Jesper Scott & Christian Green
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Konstruktionsbrandteknik
 • Brandpåvirkning
 • Hvordan opfører de forskellige materialer sig under brand? (beton, stål og træ)
 • Principper for dokumentation af brandmodstandsevne
 • Praktiske eksempler
v/ Jakob Lion Meyer, Jesper Scott & Christian Green
14:30 - 15:15
Opsamling og spørgetime
15:15 - 15:30
Pause
15:30 - 16:30
Multiple Choice prøve

Molio forbeholder sig ret til ændringer.