Gulvdagen 2020

Praktiske problemer - regler, teknik og løsninger
Gulvdagen

På gulvdagen går vi tæt på den nyeste viden om gulve vedrørende krav, teknik, typiske udfordringer og praktiske løsninger på aktuelle problemer.

Vi får helt centrale personer til at gennemgå typiske problemer og deres årsag og til at komme med forslag til hvordan problemerne udngås eller udbedres. Der er afsat tid til spørgsmål, så du også kan få lejlighed til kommentere og få svar på dine egne spørgsmål. I nogle tilfælde er der krav eller retningslinjer, som skal følges. Krav/regler vil blive gennemgået (og diskuteret), fx vedrørende planhed af gulve og fald på gulve i vådrum.

I pauserne bliver der god mulighed for at netværke og se eksempler på nye produkter og løsninger hos udstillerne.

Gulvdagen er en konference i Molios række af velbesøgte og velevaluerede tematiske og årligt tilbagevendende konferencer – som Facadedagen, Tagdagen, TRÆdagen, Miljødagen, Branddagen etc.

Indhold og formål

Du får præsenteret den nyeste viden inden for gulv-området. Vi giver dig overblik over teknik og praktiske løsninger på nogle aktuelle temaer vedrørende gulve.

 • Undergulve
 • Fugt og gulve
 • Skader på trægulve
 • Nedbøjning af trægulve
 • Planhed af gulve
 • Gulvvarme
 • Lægning af storformatfliser
 • Vådrumsgulve
 • Fugefrie gulve
 • Installationsgulve
 • Sportsgulve og midlertidige gulve
Udbytte
 • Du rustes til at kunne træffe de rigtige valg
 • Du inspireres til gode løsninger
 • Du sikres viden om gældende regler og retningslinjer
 • Du får rig lejlighed til at netværke med kollegaer, samarbejdspartnere og videnspersoner
Målgruppe

Entreprenører, projekterende, rådgivere, og bygherrer, som beskæftiger sig med gulve både i forbindelse med nybyggeri og renovering.


 

Udstillingsområde

I forbindelse med konferencen vil der være mulighed for at besøge stande i udstillingsområdet med aktuelle produkter og information relateret til gulve.

Du kan også selv booke en stand. Læs mere herom her.
Eller kontakt os på 70120600 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter. Vær opmærksom på at rabatten kun gælder for konferenceprisen. Der gives ikke rabat på middag og overnatning.

Sponsorat eller leje af stand
Ønsker du at være medsponsor for konferencen eller at leje en stand, så kontakt os på 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Underviserne
Tommy Bunch-Nielsen
Tommy Bunch-Nielsen
Direktør
BUNCH BYGningsfysik ApS
Erik Brandt
Erik Brandt
Seniorforsker
SBi/AAU
Tommy B. Jacobsen
Tommy B. Jacobsen
Faglig leder
Teknologisk Institut
Leon Buhl
Leon Buhl
Ingeniør
Teknologisk Institut
Allan Nielsen
Allan Nielsen
Teknisk chef
Alfix
Martin Morelli
Martin Morelli
Seniorforsker
SBi
Kim Risgaard Sildorf
Kim Risgaard Sildorf
Konsulent
GVK / Gulvbranchen
Ole Slott
Ole Slott
Direktør
Oscon
Bjarne Hegnsvad
Bjarne Hegnsvad
Direktør
Dansk Belægningsentreprise
Program
08:30 - 09:00
Registrering og morgenmad
09:00 - 09:15
Indledning og velkomst

Overblik over gulvmaterialer
Præsentation af udstillere

v/ Erik Brandt
09:15 - 09:45
Fugt og gulve
 • Terrændæk/etagedæk
 • Fugtspærre eller ej
 • Fugtmåling
v/ Tommy Bunch-Nielsen
09:45 - 10:15
Gulvvarme
 • Vand eller el
 • Retningslinjer for varmefordeling
 • Konstruktionsløsninger
 • Gulvvarme og trægulve
 • Regulering
v/ Leon Buhl
10:15 - 10:40
Pause – kaffe/te

Besøg standene uden for kursuslokalet

10:40 - 11:10
Skader på trægulve
 • Planhed
 • Fuger
 • Nedbøjning
 • Knirken
 • Overflader
v/ Erik Brandt
11:10 - 11:40
Nedbøjning af trægulve
 • Understøtningsafstande
 • Dimensionering af underlag for selvbærende gulve
 • Svømmende gulve på ”blødt” underlag
 • Opklodsninger/lydbrikker
v/ Ole Slott
11:40 - 12:45
Frokost + besøg standene

11.40 Besøg standene uden for kursuslokalet
12.00 Frokost

12:45 - 13:15
Sportsgulve og midlertidige gulve
 • Gulvmaterialer afhængigt af anvendelse
 • Krav til fleksibilitet/eftergivelighed
 • Planhedskrav
 • Udførelse
v/ Ole Slott
13:15 - 13:45
Planhed af gulve
 • Måling af planhed
 • Kriterier for planhed afhængigt af gulvtype
v/ Kim Risgaard Sildorf
13:45 - 14:05
Pause - kaffe/te

Besøg standene uden for kursuslokalet

14:05 - 14:35
Vådrumsgulve
 • Gældende retningslinjer – SBi-anvisning 252
 • Mulige opbygninger – belastningsklasser
 • Fald mod afløb
 • Gulvbranchens GVK-ordning (en certificeringsordning)
v/ Kim Risgaard Sildorf & Martin Morelli
14:35 - 15:05
Undergulve

Beton, afretningslag, flydemørtel, anhydrit, EPS-beton

 • Udførelse
 • Styrke
 • Planhed
 • Fugt
 • Levetid
v/ Tommy B. Jacobsen
15:05 - 15:25
Pause - kaffe / te

Besøg standene uden for kursuslokalet

15:25 - 15:55
Lægning af storformatfliser
 • Klæbemidler
 • Planhedskrav til underlag og fliser
 • Håndtering
 • Udfaldskrav
v/ Allan Nielsen
15:55 - 16:25
Installationsgulve
 • Formål
 • Byggehøjde
 • Styrke
v/ Michael Simonsen
16:25 - 16:55
Fugefrie gulve
 • Typer
 • Krav til underlag
 • Udlægning
 • Egenskaber
v/ Bjarne Hegnsvad
16:55 - 17:00
Afrunding - og tak for i dag!
v/ Erik Brandt