Verdensmålene i praksis for byggeriet

Danske Arkitektvirksomheder- og Molio-Inspirationskonference
konference Verdensmålene

Danske Arkitektvirksomheder og Molio samler byggebranchen til Verdensmålskonference. Her kan du få masser af inspiration fra helt centrale aktører til praksis og potentiale ved at arbejde med Verdensmålene.

De 17 Verdensmål er allerede en stor del af det danske byggeri. Konferencen samler byggesektoren og tager udgangspunkt i, hvordan vi helt praktisk bidrager til FN's ambitiøse 17 Verdensmål, samt hvordan byggeriets parter samtidig kan gøre en forretning ud af det.

Konferencen præsenteres af Danske Arkitektvirksomheder og Molio og er den anden af tre konferencer om fremtidens arkitektur.

Deltag på alle tre konferencer om arkitektur og få rabat

Tilmeld dig de tre konferencer og betal kun 8.850 kr. ekskl. moms. (Du sparer 3.000 kr.)

  • Læg alle tre konferencer i kurven her på sitet
  • Vælg faktura som betalingsmetode
  • Du vil ikke kunne se rabatten direkte her på sitet, men prisen bliver fratrukket de 3000,- på fakturaen

eller

Formål og udbytte

Konferencen sætter skub på at gøre dine og byggesektorens muligheder ift. de 17 verdensmål både tydelige og operationelle. Hvad kan vi gøre – og hvad kan vi faktisk få ud af det også forretningsmæssigt?

På konferencen får du:

  • masser af inspiration til, hvordan du i praksis kan arbejde med verdensmålene – og se hvilke potentialer der ligger i det også rent forretningsmæssigt
  • bud på, hvordan en lang række centrale aktører griber det an
Indhold

Intro
De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – den lynhurtige gennemgang.

Sådan bruger danske arkitektvirksomheder Verdensmålene.

Cases
En perlerække af eksempler, hvor du får bud på, hvordan verdensmålene er integreret i praksis i konkrete projekter – og hvordan byggeriets aktører har taget fat på målene, hvilke krav, vi møder og vil komme til at møde etc.

Du møder en usædvanligt stærk samling af centrale aktører, som i deres oplæg giver et helt unikt erfaringsbaseret og fremadskuende bud på, hvordan byggesektoren kan bidrage til at nå målene – og på, hvilke potentialer og udfordringer det medfører for byggeriet. Og for dig og din virksomhed.

Drøftelser
På basis af intro og cases drøftes, hvor og hvordan vi bidrager og yderligere kan bidrage til, at de ambitiøse mål kan nås – hvordan byggeriets parter kan forberede sig optimalt på sin rolle og gøre en forretning ud af det.

 - og så lige et frisk pust udefra undervejs – som oplæg til seriøs frokost…
Claus Meyer giver energisk og anekdotefuld inspiration udefra til anvendelse af verdensmålene. 

Målgruppe

Bygherrer, brugere, rådgivere, entreprenører, leverandører, FM’ere – kort sagt alle byggeriets parter, for bæredygtigt byggeri forudsætter integreret samarbejde og partnerskaber, for at lykkes.

Et vigtigt fokus på konferencen er forretningspotentialer, så en særlig vigtig målgruppe er beslutningstagere.

Oplægsholderne
Vibeke Grupe Larsen
Vibeke Grupe Larsen
Arkitekt MAA
VGL
Lene Espersen
Lene Espersen
Direktør
Danske Arkitektvirksomheder
Rob Marsh
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
C.F. Møller
Nadia Sander Strange
Nadia Sander Strange
Strategic Communication & CSR
CCO Architects
Mette Lerche Sørnsen
Mette Lerche Sørensen
Chefkonsulent / SDG-strategi og proces
NIRAS
Rasmus Vincentz
Rasmus Vincentz
Co-founder
Habitats
Jacob Kamp
Jacob Kamp
Landskabsarkitekt MDL
1:1 Landskab
Helle Juul
Helle Juul
Founding Partner, Arkitekt MAA/MNAL, Ph.D.
Juul & Frost
Claus Meyer
Claus Meyer
Gastronomisk iværksætter
Claus Meyer
Sted

Den store sal i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus blev i 2019 nomineret til en Danish Design Award.

En del af begrundelsen var, at huset bidrager til at skabe tillid, fællesskab og offentligt liv i området – og dermed skabe en by med større trivsel.

Det inkluderende og multifunktionelle byggeri udgør et samlingspunkt for lokale - og er blevet en destination for mange udenbys.

I KADK’s publikation ”An Architecture Guide to the UN17 Sustainable Development Goals” er Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus fremhævet som et stærkt eksempel på, hvordan arkitektur kan være med til at imødekomme verdensmål – helt konkret verdensmål nr. 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner!

Konferenceleder Vibeke Grupe Larsen var i øvrigt med til at udarbejde Publikationen, som kan læses HER 

Baggrund

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling definerer de udfordringer, som verden står overfor – og forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse, bedre sundhed anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst til alle.

Målene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at nå målene i 2030.

Nogle mere tydeligt end andre. Byggeriet og det byggede miljø er i høj grad en del af problemet som storforbruger af energi og naturressourcer og som ”bidragsyder” af massive mængder af affald. 

Men byggeriet er heldigvis i endnu højere grad også en del af løsningen. Byggeriet bidrager allerede med løsninger over hele verden til FN’s 17 Verdensmål, gennem realiserede bygninger, forskelligartede boformer og initiativer i byer – og store dele af byggeriet er allerede engageret i at gøre det endnu bedre.

De 17 verdensmål er også allerede en del af det danske byggeri. Kommuner og mange projekter, initiativer og lovgivning integrerer verdensmålene i sine mål og krav. Og mange organisationer og virksomheder har verdensmålene indlejret i organisering og visioner.

Konferenceleder Vibeke Grupe Larsen har i en blog-serie set nærmere på, hvordan byggebranchen kan spille sammen med de 17 verdensmål:
https://sustainabletransformation.wordpress.com/2018/07/26/de-17-verdensmal-giver-os-en-fantastisk-chance-for-at-genopfinde-os-selv/
Konferencen her sætter yderligere skub på, hvordan byggeriets rolle ift de 17 verdensmål gøres tydelige og operationelle.

Udfordringerne er bl.a. urbanisering, ressourcemangel og klimaændringerne – og kalder på nye løsninger og masser af partnerskaber, hvor vi i Danmark har særlige kompetencer. Der kan derfor også være perspektiver i, at den danske byggesektor ser muligheder for at spille en stor rolle også internationalt.

UIA World Congress of Architects
I 2023 holdes den store og prestigefyldte “UIA World Congress of Architects” I København. Temaet er ‘Sustainable futures’ og konferencen vil samle en perlerække af verdens innovative arkitekter, som sammen vil drøfte arkitektbranchens (og byggeriets) bidrag til opfyldelsen af de 17 verdensmål på verdensplan.

Her vil der være stort potentiale for dansk byggeri, hvis vi er på forkant med løsninger. Det tager vi fat på med denne konference.

Vigtige informationer

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering og morgenmad
09:00 - 09:30
Indledning og velkomst - De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

– den lynhurtige gennemgang – set med byggebriller…

v/ Arkitekt MAA Vibeke Grupe Larsen, VGL Sustainable transformation

v/ Vibeke Grupe Larsen
09:30 - 10:00
Sådan bruger danske arkitektvirksomheder Verdensmålene

v/ Direktør Lene Espersen, Danske Ark

v/ Lene Espersen
10:00 - 10:30
Cases – Bæredygtige bygninger

SDG 12 – Bygninger i Træ
v/ Head of Sustainability Rob Marsh, C.F. Møller Architects

v/ Rob Marsh
10:30 - 11:00
Cases – Bæredygtige bygninger

UN17 Village

SDG12, Ansvarligt forbrug og produktion, taler direkte ind i byggeriets materialedagsorden, som er hot netop nu, og SDG 12 er for mange det mest håndgribelige verdensmål. Målet eksemplificeres med fokus på ressourcer og genbrug / genanvendelse i bygninger (se Andreas Olriks indlæg senere)

11:00 - 11:15
Opsamling - diskussion med oplægsholderne om hvad verdensmålene betyder for arkitekturens praksis.
11:15 - 11:30
Pause - kaffe/te
11:30 - 12:00
SDG 3 – Case Feldballe Friskole og Klimakarréen Østerbro

Når sundhed og trivsel bliver et designparameter - erfaringer fra Feldballe Friskole og Klimakarréen Østerbro.

Indlægget tager især fat på Verdensmål 3 (men også andre), som kan vedrøre hvordan bygninger kan understøtte ’Sundhed og Trivsel’ for deres brugere.

12:00 - 12:30
SDG 3 og SDG 4 - DTU: Bygning 112

SDG 3 kan vedrøre hvordan bygninger kan understøtte ’Sundhed og Trivsel’ for deres brugere, og SDG4 kan handle om hvordan bygninger kan opfordre til bæredygtig livsstil – blandt andet – vi ser her eksempler på begge dele.

v/ Strategic Communication & CSR Nadia Sander Strange, CCO Architects

v/ Nadia Sander Strange
12:30 - 12:45
Opsamling - diskussion med oplægsholderne om hvad verdensmålene betyder for arkitekturens praksis.
12:45 - 13:15
Om at forfølge sit potentiale – og elske det man gør

En peptalk der via det Nordiske Køkken, råvarevalg, revitalisering af lokalsamfund, gastronomiske uddannelsesprogrammer i flere lande mv. giver et lyst- og engagementsdrevent (og ubevidst) svar på en række verdensmål.

v/ Gastronomisk iværksætter Claus Meyer

v/ Claus Meyer
13:15 - 14:00
Frokost
  • fra Meyer
14:00 - 14:30
Cases – Bæredygtige byplaner

SDG 15 –Hvordan man designer for biodiversitet - praktiske eksempler inkl. fra Ørsted og Pelican.

v/ Co-founder Rasmus Vincentz, Habitats

Når det handler om lokalplanlægning og masterplanning, kan meget gøres for at understøtte verdensmålene 11, 13 og 15, om ’Bæredygtige byer’, ’Klimatilpasning’ og ’Livet på land’ – og også andre verdensmål.

v/ Rasmus Vincentz
14:30 - 15:00
Cases – Bæredygtige byplaner

SDG 13 – Klimatilpasning – Scandiagade

v/ Landskabsarkitekt MDL Jacob Kamp, 1:1 Landskab

Når det handler om lokalplanlægning og masterplanning, kan meget gøres for at understøtte verdensmålene 11, 13 og 15, om ’Bæredygtige byer’, ’Klimatilpasning’ og ’Livet på land’ – og også andre verdensmål.

v/ Jacob Kamp
15:00 - 15:15
Opsamling - diskussion med oplægsholderne om hvad verdensmålene betyder for arkitekturens praksis.
15:15 - 15:30
Pause - kaffe/te
15:30 - 16:00
Alle mål

SDG 11 - Viborg Kommune – Taphede – Lokalplan

v/ Chefkonsulent / SDG-strategi og proces Mette Lerche Sørensen, NIRAS

Vi fortsætter diskussionen om kontekst med to indlæg om overordnede temaer, hvor flere eller alle Verdensmål kan bruges til at italesætte bæredygtige strategier for byudvikling.

v/ Mette Lerche Sørensen
16:00 - 16:30
Alle mål

Wellfare City

v/ Founding Partner, Arkitekt MAA/MNAL, Ph.D. Helle Juul, Juul & Frost

Vi fortsætter diskussionen om kontekst med to indlæg om overordnede temaer, hvor flere eller alle Verdensmål kan bruges til at italesætte bæredygtige strategier for byudvikling.

v/ Helle Juul
16:30 - 16:55
Paneldiskussion

Perspektivering i f t den internationale UIA-konference, ”Leave no one behind”, som skal afholdes i København i 2023, hvor der samtidig vil være en midtvejsstatus for Verdenssamfundets indfrielse af den 17 Verdensmål.

Faciliteres af Vibeke Grupe Larsen

16:55 - 17:00
Afrunding - og tak for i dag!