MgO-plader - efter den nyeste afgørelse

Ny kendelse om MgO-plader offentliggjort

Nyhed fra Byggedata: Voldgiftsretten har afsagt endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu læses i anonymiseret form.

Sagen omhandlede en tvist om berettigelsen af et krav om betaling af erstatning af udgifter til afhjælpning af mangler ved opsatte MgO-plader som vindspærre og facadebeklædning i forbindelse med et offentligt støttet renoveringsprojekt.

Projektet indebar bl.a. udskiftning af facadeelementer på en boligbebyggelse (23 boligblokke i 3 etager, samt kælder) i perioden 2013-2015.

Læs hele kendelsen her

Byggedata giver overblik over lov- og regelgrundlaget

Gå ikke glip af vigtig viden

Molio Byggedata er et professionelt søgeværktøj, der er dybt forankret i hele byggebranchen.
 

Det bruges af både projekterende rådgivere, bygherrer, konstruktører og mange andre, der har brug for at holde sig opdateret på lovområdet uden at spilde en masse tid på informationssøgning.
 

Byggedatas redaktion indsamler, sorterer, indarbejder og præsenterer al byggeriets lovstof og øvrige relevante dokumenter og publikationer. 
 

Se mere om Byggedata

 

Tilmeld dig nyheder fra Byggedata

Tilmeld nyhedsmail

Relaterede emner